Een daltonweek is een week waarin leerlingen van Helen Parkhurst een schoolperiode afsluiten met vaklessen en met een keuze uit verschillende projecten. Deze projecten hebben raakvlakken met schoolvakken, maar de kans om uit te wijden wordt juist in de Daltonweek benut.

Daltonweek organisatie

De organisatie van de projecten ligt bij alle leerlingen en docenten. Het lesrooster van een project wordt door docenten bepaald. Leerlingen schrijven zich in voor vaklessen op het 1e en 2e uur. Zij mogen geen (!) tussenuren voor zichzelf organiseren. Een project heeft de lengte van minimaal 10 lesuren. De bestaande structuur van het lesrooster wordt verlaten.

Leerlingen en docenten zullen met elkaar moeten samenwerken om de daltonweek tot een groot succes te maken. Een succesvolle daltonweek wordt bepaald door deze samenwerking. Dat maakt het spannend voor zowel ’docenten als leerlingen. Een mooi detail is dat deze daltonweek er twee PO’s aangeboden worden door leerlingen, die hun passie willen delen met andere leerlingen. Docenten begeleiden hen in de voorbereiding en uitvoering.

We hebben vertrouwen in zowel de leerlingen als de docenten als het gaat om onze samenwerkingsvaardigheden. Daarom kijk ik ook uit naar een hele mooie daltonweek.

Projecten

Posters van de projecten die voor de leerlingen worden aangeboden zijn te vinden in bovenstaande tabbladen. Daarbij zullen leerlingen veelal een project kiezen op basis van de inhoud van het project (dat is leuk!) of op basis van wie het project geeft (die is leuk!). Ik raad ouders aan om hierover met hun kinderen in gesprek te gaan.
Het rooster voor het project wordt na inschrijving bekend gemaakt. Het rooster zal afwijken van het normale rooster, leerlingen zullen minimaal 18 lesuren aan school besteden.

Een bijzonder onderbouw project is de Maatschappelijke stage. Er is een aantal leerlingen, dat in deze daltonweek een maatschappelijke stage loopt. Deze leerlingen worden door hun mentoren begeleid.

De Maatschappelijke Stage was een verplicht onderdeel in het Nederlands onderwijsstelsel. In alle afspraken die er in de politiek gemaakt worden is de maatschappelijke stage sinds vorig jaar niet meer een verplicht onderdeel.
De Maatschappelijke Stage blijft wel een onderdeel van ons onderwijs. Gelukkig, want onze leerlingen vinden de Maatschappelijke Stage een erg leuk project  in de daltonweek. Onze leerlingen vinden het leuk om een echte bijdrage te leveren aan onze maatschappij. Dat vinden wij als school ook belangrijk. Leerlingen die minimaal dertig uur een Maatschappelijk Stage hebben gelopen krijgen dat op hun diploma vermeld. Leerlingen kunnen vanaf het tweede jaar meedraaien in de Maatschappelijke Stage.

Vaklessen

In totaal volgen leerlingen minimaal 8 vaklessen. In deze vaklessen wordt aandacht besteed aan een mogelijke leerachterstand van leerlingen. Een dergelijke leerachterstand wordt zichtbaar in cijfers die in het webportaal vermeld staan. Leerlingen kunnen samen met ouders, mentoren en vakdocenten in gesprek over welke vaklessen er het best gevolgd kunnen worden. We bieden dit soort vaklessen aan om samen met leerlingen de leerprestaties in de toekomst te verbeteren. De derde klassen hebben in de week na de daltonweek een herkansing. Vaklessen kunnen voor hen een uitstekende voorbereiding zijn van deze herkansing. Er zijn ook vaklessen waar verrijking en verdieping van het vak centraal staat. Leerlingen die een vak leuk vinden, meer willen weten van een vak kunnen in deze vaklessen terecht.

Eén van die 8 vaklessen is het mentoruur, dat voor de meeste leerlingen op dinsdag het 2e uur plaatsvindt. Verder worden er voor de leerling al 2 vaklessen O&O ingepland. Tot slot hebben een paar docenten een extra vakles aangevraagd (bijv. vanwege lesuitval) voor een hele klas. Dit kan de leerling allemaal terug zien in zijn/haar agenda in SOM.

Voorbeeld: Een leerling volgt 8 vaklessen: 1 mentoruur en 2 vaklessen O&O (al ingepland door school). Zelf plant hij/zij dus nog 5 vaklessen. Dan is het rooster, incl. 10 projecturen, rond. Als er een extra vakles door een docent is aangevraagd voor de stamklas van deze leerling, hoeft deze nog maar 4 vaklessen zelf in te plannen.

 

Inschrijven

Op dit moment is het mogelijk alle projecten te bekijken, maar is inschrijven nog niet mogelijk. Dit doen we vanaf 7 maart.

Leerlingen van klas 1 kunnen zich op maandag 7 maart in les-/daltonuur 4a vanaf 12.30 uur voor de projecten inschrijven.

Leerlingen van klas 2 en klas 3 kunnen zich voor de projecten inschrijven op maandag 7 maart in les-/daltonuur 4b vanaf 13.40 uur. De inschrijfaantallen worden eerlijk over de klassen verdeeld.

Woensdag 14.00 uur sluit de inschrijving voor de projecten. Leerlingen die zich dan nog niet hebben ingeschreven, worden geplaatst in een project.

Inschrijven voor de vaklessen kan van dinsdag 8 maart tm zondag 13 maart.

Ouders en belangstellenden

Deze website, hpblogs.nl/aafdeling is voor ouders, leerlingen en andere belangstellenden gemaakt.

Ouders kunnen samen met hun kind het aanbod bekijken en de keuze van hun kind afzetten tegen de andere mogelijkheden. Leerlingen zitten in een andere positie: de keuze wordt veelal op school met klasgenoten en mentoren gemaakt.

Reacties

Vragen en opmerkingen over de inhoud of organisatie van projecten worden niet via de blog beantwoord. Mentoren kunnen vragen in (mentor-)lessen beantwoorden.

Leuke, positieve en ook kritische reacties zijn welkom, mits netjes geformuleerd.

Frank van Gaal.

 

Geplaatst op door louise | Een reactie plaatsen