lokalen + info herkansingen

A.s. vrijdag zijn de herkansingen van de bovenbouw. Hiervoor heb ik een surveillance rooster gemaakt. Voor zover aanwezig heb ik het eerste en tweede uur de mentoren op de klassen gezet, de uren daarna andere docenten die normaal gesproken ook les geven die dag.

Wat betreft de uren beginnen alle leerlingen om 8.30 met hun toets, de tweede toets wordt direct daarna gemaakt, er is dus geen echte pauze opgenomen voor de leerlingen.

Het 1e uur surveilleren is dan van 8.30 tot 9.40

Het 2e uur surveilleren van ± 9.40 tot 11.50

Het 3e uur surveilleren van ± 11.50 tot 12.00

Het 4e uur surveilleren van ± 12.00 tot 13.10

De laatste twee uren zullen waarschijnlijk een stuk rustiger zijn, dan zijn alleen de leerlingen aan het werk die lange toetsen maken

 ‘s Morgens vanaf 8.00 uur kunnen de toetsen opgehaald worden in de personeelskamer.

Voor vragen kunnen jullie terecht bij Monique, Sonja of Ans

KLAS LOKAAL
A4H1 A107
A4H2 A108
A4H3 A113
A4V1 D109
A4V2 D110
A4V3 D111
A5V1 A109
A5V2 A114
C4H1 A107
C4H2 C108
C4H3 C109
C4H4 C110
C5V1 C111
D4H1 D107
D4V1 D108

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Mail naar ouders D afdeling

Aan de leerlingen en hun ouder(s) / verzorger(s) uit klas 1,2,3,4

 

Datum:                        juli 2012

Kenmerk:

Betreft:                        afsluiting schooljaar 2011-2012

 

 

Beste leerlingen en ouder(s) / verzorger(s),

 

In deze mail willen we jullie en je ouder(s) / verzorger(s) op de hoogte brengen over de gang van zaken tijdens de laatste 2 weken.

 

Geleende boeken van de mediatheek
Het is de bedoeling dat uiterlijk vrijdag 6 juli geleende boeken in de mediatheek of bij je vakdocent zijn ingeleverd.

 

Leeghalen kluisje / Inleveren boeken Iddink

Het inleveren van de boeken en kluissleutel is op woensdag 11 juli.

Als het goed is ben je al geïnformeerd door de fa. Iddink welke boeken moeten worden ingeleverd, hoe laat en op welke wijze dit dient te gebeuren. Alle leerlingen leveren op woensdag ook hun kluissleutel in. Dat gebeurt in de gymzaal, waar ook de boeken van Iddink ingeleverd worden.
Voordat leerlingen hun kluissleutel inleveren, moeten zij eerste hun kluisje leeghalen. Alles wat in de kluisjes achterblijft, wordt weggegooid.

Leerlingen die de school gaan verlaten krijgen een bevestiging  voor het inleveren van de sleutel, hiermee kunnen ze dan de borg terug krijgen. Over het bestellen van de boeken m.b.t. het nieuwe schooljaar (o.a. nieuwe schoolcode) zal Iddink je ook begin juli berichten.

 

Herkansingen klas 3

Leerlingen D3C1, D3V2 de herkansingen vinden plaats vrijdag 6 juli het 2e en 3e uur. Je hebt al aan je mentor door moeten geven welke herkansingen  je gaat doen, deze worden in je mentorklas afgenomen door je mentor.

 

Herkansingen klas 4

Leerlingen 4 HAVO en 4 VWO : van maandag 2 juli tot en met woensdag 4 juli kun je je inschrijven voor herkansingen, dit kan tot 24:00 uur. Let op, niet ingeschreven is niet maken.

 

Op vrijdag 6 juli vinden de herkansingen plaats. Het begint het 1e uur uitlopend tot en met het 4e uur. Zorg dat je eten en drinken bij je hebt want je mag het lokaal  niet verlaten voordat je de toetsen gemaakt hebt. De twee toetsen worden achter elkaar gemaakt.

De week van 9  juli  : de school is alleen toegankelijk voor leerlingen die een afspraak met een docent hebben gemaakt.

 

Rapport

Als alles in orde is kun je op vrijdag 13  juli om 9:00 uur het rapport komen ophalen bij de mentoren in hun mentorlokaal. Aansluitend begint een welverdiende vakantie.

 

Met vriendelijke groet,

namens de docenten,

 

Karel Hermans

Afdelingsleider Afd. D

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Herkansingen trimester 3

Maandag 2 juli dienen de cijfers van 4H, 4V, 5V ingevoerd te zijn vóór 10:00 uur in SOM.  Teletop gaat open voor de inschrijvingen voor 4H, 4V en 5V  vanaf maandag 2 juli tot en met woensdag 4 juli, sluiting 24:00 uur. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

nieuw schema uitslagvergadering 27 juni

Woensdag 27 juni 2012

A/C/D 12:00 uur – 13.00 uur in D115

E en VP 13:00 uur – 13:30 uur in D115

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

SE week ACD donderdag 21 juni tot en met woensdag 27 juni

Gaarne aandachtig lezen, denk aan de deadline.

SE week ACD Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

ABSENTIE INVOER

Willen jullie meer aandacht besteden aan het invoeren van de absenties aan het begin van de les.

we staan in ons hemd.

 

Geplaatst in Geen categorie | Getagged | Een reactie plaatsen

Rooster Uitslagvergaderingen

Uitslagvergaderingen:
Woensdag 13 juni:
VP 12.00 – 13.30 Lokaal Villa: B13
E 13.45 – 15.00 Lokaal E115

Donderdag 14 juni:
Alle drie in Lokaal C115
A 12.00 – 13.30
C 13.30 – 14.15
D 14.15 – 15.00

Herkansingvergaderingen
Woensdag 27 juni:
A/C/D 13.00 – 14.00 of 14.00 – 15.00 lokaal C115 Simone

E/VP 13.00 – 14.00 of 14.00 – 15.00 lokaal C114 Pieter

Dagdienst gaat Sonja samen met Olaf bekijken voor die middagen voor de ACD

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Rooster Surveillance examens 2012

Hierbij voor jullie het rooster van de surveillance voor de examens. Docenten die op maandag 14 mei ingezet waren op het 1e, 2e en 3e uur zijn eruit gehaald. De examens beginnen pas ‘s middags. Kopie van rooster surveillance examens 2012 8 mei 2012

Gaarne bij verhindering zelf iemand zoeken, en wees op tijd, dit is ook fijn voor diegene die je moet aflossen.

Succes allemaal Sonja

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Tafeltjesavond

Het overzicht voor de tafeltjesavond kunnen jullie bij de administratie ophalen.

Bindu

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Herkansingen april 2012

Cijfers en herkansing 2 periode april 2012
Vrijdag 30 maart dienen de cijfers van 4H, 4V, 5V, 5H en 6V ingevoerd te zijn vóór 10:00 uur in SOM. Teletop gaat open voor inschrijvingen van de herkansingen voor 5H en 6V, maandag 2 april en sluit woensdag 4 april om 24:00 uur . Inschrijvingen voor 4H, 4V en 5V is vanaf dinsdag 10 april tot en met donderdag 12 april, sluiting 24:00 uur. Leerlingen die geen herkansing doen moeten dit ook aangeven in teletop.
De herkansingen vinden plaats voor 5H en 6 V op woensdag 11 april het 2e en 3e en op het 4e en 5e uur .
De herkansingen vinden plaats voor 4H, 4V en 5V op dinsdag 17 april het 4e en 5e uur. Alle lessen vervallen hierdoor na het 3e uur.
Let op, jullie kunnen in teletop zelf zien na de sluitingsdatum hoeveel toetsen er nodig zijn, voor welke leerlingen. Gaarne aanleveren per klas (niet per clustergroep, anders moeten wij alles eruit halen om in een klas te doen), met daarop de namen uit teletop. Dit kan betekenen per klas 1 toets in een envelop naar ons toe.

Alle toetsen moeten worden ingeleverd bij Sonja(D) en/of Ans(C), ook de toetsen die op de A worden gegeven, alle toetsen moeten worden ingeleverd in een enveloppe waarop duidelijk staat:
Welk vak
Het juiste aantal toetsen
Welke hulpmiddelen zijn toegestaan
Dyslexie of andere verlenging
Leerlingnamen per klas

De toetsen voor 5H en 6V willen wij donderdag 5 april voor 12:00 uur binnen hebben.
De toetsen voor 4H, 4V en 5V willen wij donderdag 12 april voor 12:00 uur binnen hebben.
Leerlingen die werken op de laptop kunnen deze halen bij de D-administratie
De toetsen kunnen per klas worden opgehaald bij de eigen administratie (vb A4H1 op de A) hier zorgen wij voor dat deze daar liggen, mits jullie alles hebben ingeleverd.
De toetsen moeten na afname worden ingeleverd op de eigen administratie. Daarna zorgen Ans en Sonja op donderdag dat de toetsen op leergebied en vak naar de ACD gaan, daar kunnen de vakdocenten de toetsen ophalen.

Ans en Sonja

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen