De avonden

Elke dag beschreven in de avonden is net zo langdradig als de hoofpersoon van het boek zelf. Het boek was zo saai dat ik steeds lucifer over mij ogen moest plaatsen om niet in slaap te vallen. Ik bedoel hoe kan iemand zo’n saai leven hebben. Steeds van daarnaar hier lopen, met niemand een normaal gesprek te voeren, en het steeds over kaalheid te hebben. Nou blijkbaar is het boek net zo kaal as de broer van Frits. Ik heb het geprobeerd om het boek leuk te vinden, maar toch is het mij niet gelukt. Na het lezen van het boek en niet begrepen wat de auteur precies mij wou vertellen, ging ik op internet kijken wat ze daar zeggen over het boek. Nou blijkbaar is het boek de reflectie van mensen na de wereld oorloog. Waren ze allemaal zo saai? Het boek wil niet eens samenvatten. Het is steeds dezelfde verhaal. Frits wordt wakker na een nachtmerrie. Frits gaat onzinnige dingen doen. Frits komt thuis om in slaap te vallen. Nou het kan niet dommer zijn. Ik heb gewoon geen worden voor dat boek. Het boek stond in top 10 Nederlandse literaire boeken. Nou ik wil dat mij iemand uitlegt hoe het kan dat het boek in de top 10 Nederlandse literaire boeken staat. Ik wil geen woord meer over het boek schrijven. Niet lezen, tot ik de uitleg krijg waarom het een leuk boek is. Walgelijk.

Beatrijs

Een non blijkt een geweldig hoer te zijn. Dat hoor jij niet vaak. Maar dat wist Beatrijs ook niet toet ze met haar vriend klooster verliet om met haar liefde te vluchten en haar geluk op te zoeken. Zeven jaar heeft ze met hem gewoond, waarin ze twee kinderen hebben gekregen, maar toen ze arm worden, verlaat haar vriend haar, en is ze gedwongen voor het geld neuken. Maar toch op gevende moment wilt ze niet voor het geld neuken en denkt zijn aan god en gaat terug naar het klooster en vraag vergeving.

Het verhaal dat voor religieuze lui heel belangrijk was. Het waarschuwt mensen dat jij geluk alleen in god kan vinden en verder nergens in. Ja hoor, kerk wilt meer macht en aanhangers en het boek is als het ware propaganda voor domme mensen is bedoeld. Als u zo graag de hele leven in de klooster wilt blijven dan doet u dat mijnheer, maar kunt u alstublieft uw Brabants dialect niet op papier zetten om mensen met dat religieuze gelul te beschieten. Ik snap het, het boek is in de tijden toen kerk veel macht had en onderwijs helemaal geen betekenis had in die tijd. Maar ik kan mij toch afschuwelijk voelen dat zo’n boek bestaat. Jeetje, ik ben boos dat propaganda bestaat. Het is net als isis tegenwoordig met hun gelul over islamitische staat en dat alleen als jij aan hun god bekeert, word jij na het leven een koning. Als u blieft verlaat deze planeet diegene die zulke boeken schrijven.

Niet lezen dus!

Van den vos reinaerde

De meest voorkomende fout is een vos vertrouwen. Dat is een sluw dier dat uit elke problemen droog kan komen. Het is ongeloofwaardig hoe Reinaert, de vos in het boek van den vos Reynaerde, iedereen weet te bespelen als een muziekinstrument. Reynaerde was door de koning uitgenodigd bij het hof om voor al zijn daden te boeten. Om Reynaerde te halen was Bruun de beer naar hem toe gestuurd. Reynaerde weet krachtig maar dom beer in de val te brengen. Reynaerde weet heel goed dat Bruun de beer houd van honing. Daarom verteld Reynaerde over de honing dat in een boom zit. Honing verslaafd Bruun de beer gaat gelijk in de boom kijken. Omdat beer niet in de beste vorm van zijn leven is, blijft hij in de boom vast zitten. Boer zag dat en kwam met de hele dorp op hem af. Beer bleek goed te kunnen rennen en is ontsnapt aan de boze dorp mensen. Bij de koning heeft Bruun de beer alles wat gebeurd uitgelegd. Koning heeft besloten om Tybeert de kater naar Reynaerde te sturen. Met tegenzin kwam Tybeert naar Ryenaerde. De vos bleek goed op de hoogte te zijn over de kuikentjes op de boerderij en heeft dat Tybeert verteld. Wat Reynaarde Tybeert niet verteld heeft is dat daar een val is. Tybeert trapt in de val. Boze naakt naar benden komend pastor sloeg op hem af. Tybeert beet één van de ballen van pastor af. De neeft van Reynaarde Gimbeert wordt als laatst naar Reynaarde gestuurd, die hem overtuigt om mee naar de koning te gaan. Reynaarde luistert naar Gimbeert. De koning besluit om de vos op te hangen. Terwijl de wolf Izengrijn gin de galg halen, heeft Reynaarde koning verteld over de samenzwering van de koning zijn vader, Izengrijn en Bruun de beer willen hem afzetten. Hij verteld koining over de schat dat deze drie gevonden hebben, maar de vos heeft het van hen gestolen. De koning werd door zijn vrouw overgehaald om naar de vos te luisteren, en liet hem vrij. Vos heeft de koning verteld dat hij op pelgrimstocht wil. De koning stemt in met de plannen van de vos, maar stuurt met de vos Cuwaert en Belijn. Toen Reynaarde met de Cuwaert naar zijn huis liep om zijn vrouw op te halen, beet Reynaard Cuwaert dood. Hij heeft het hoofd van Cuwaert in een de tas gedaan en met Belijn naar de koning gestuurd. De koning wat er in de tas lag en begreep gelijk dat hij in de val is getrapt.

Deze verhaal was rond 1180 geschreven, maar geschreven in 1400. De taal die in het boek gebruikt wordt is heel moeilijk. Voor een niet-nederalds opgevoed jongen zoals ik, was het best een klusje om het boek af te lezen. Ik herlas het drieduizendvijfhonderdenvijf keer en toch snapte ik het niet helemaal. Maar uiteindelijk is het goed verhaal dat concrete dingen bekritiseert.  In het boek werd adel als dom en niet bevoegd om zijn taak te verrichten in het licht gebracht. De geestelijkheid was ook in het boek bekritiseerd, omdat pastor hypocriet is en doet niet wat zijn geloof van hem verwacht. Hij heeft een vrouw en een kind. Het volk was al dom in het boek beschreven. Toen het volk op de beer af kwam, sloegen ze hem met alles wat ze konden vinden.

Het boek heeft veel diepere lagen en is moelijk om te lezen. Voor een beginnende lezer is geen aanrader, maar voor een ervaren het is een mooi boek om te puzzelen.

Fabriekskinderen

Het boek fabriekskinderen van J.J. Cremer is een dun boek dat maar 40 pagina lang is. Het boek was niet als art bedoeld, maar om aandacht tot het onderwerp te brengen. Het was een tegenstelling tot boeken in die tijd. Het boek dat iets bekritiseerd, was nogal een uitzondering. Maar ongeacht wat men toen vond, heeft het boek zijn missie volbracht. Het heeft inderdaad aandacht gecreëerd rond het onderwerp: zware arbeid van kinderen. Het boek presenteert een gewone dag van gewone fabriekskinderen. Het verhaal vertelt ons hoe zwaar het was om in een fabriek te werken, maar ook de omstandigheden thuis. In het boek baron Willem van Hoogstad, adopteert een van de kinderen en maakt hem gelukkiger dan hij ooit was. Het is iets wat de opdrachtgever van J.J. Cremer wilde, dat welvarende mensen arme kinderen moeten helpen. Omdat ze verdienen een onschuldig en onbezorgde jeugd, en niet elke dag zware arbeid verrichten en kans om in slaap te vallen en nooit meer wakker worden. Het boek fabriekskinderen is een boek dat niet zo gauw door mij gelezen wordt omdat het niet bedoeld was oom een mooi verhaal van te maken, maar mensen te motiveren om actie ondernemen tegen zware kinderarbeid. Het is daarom geen dik boek, omdat het binnen drie maanden af moest en het was bedoeld om voor te dragen bij lezingen. Het boek is leuk als je wil alles weten over de tijdperk van fabriekskinderen, maar als jij van goed verhaal houd dan zou ik dat boek nooit meer open doen, als ik jou was.

Werther Nieland

Titel: Werther Nieland
Schrijver: Gerard Kornelis van het Reve
Uitgever: G.A. VAN OORSCHOT/AMSTERDAM
Jaar van uitgave: 1970

Kort samenvatting:

De 11 jarige Elmer ontmoet  Werther Nieland bij zijn vriend Dirk. De volgende zaterdag gaat Elmer bij Werther op bezoek. Elmer wilt samen met Werther een club gaan oprichten. Dirk wordt ook uitgenodigd, maar wordt als snel met geweld uit de club gezet. Volgende dag wordt er bij Elmer thuis zitting van de club gehouden, waarop de zus van Elmer, Martha, is ook uitgenodigd. Ze vinden het te weinig leden en willen toch Dirk terug hebben. Later ontstaat er ruzie waardoor Elmer iedereen uit de club zet. Elmer is weer alleen. Maar er komt een nieuwe jongen in de buurt, waardoor Elmer weer kans op een vriend hebt. Elmer ontmoet Maarten. Zij gaan met elkaar spelen. Maarten is gek op wetenschap, maar toch weet hij er niets van en doet alsof hij wat er van weet.  Elmer gelooft niet dat  Maarten diverse goede ontwerpen kan maken, maar kan het niet bewijzen en zegt niets aan Maarten. Maarten en Elmer vinden een grammofoon bij de meer. Elmer zegt dat hij nu van hem is. Maar een grotere jongen dan Elmer komt de tegendeel bewijzen en pakt de grammofoon van Elmer af. Elmer wilt dergelijke kwesties later voorkomen en richt de Nieuwe Leger Club op, waaraan Maarten heeft geen behoefte. Maarten vind twee mans club stom idee en wilt niet meer met Elmer omgaan. Elmer is weer alleen. Op een dag ziet hij op straat een raar dansende vrouw. Dit blijkt moeder van Werther zijn. Zij wordt door twee vrouwen naar haar huis gedragen. Elmer beslist een brief aan Werther te schrijven, waardoor hij weer met Werther afspreekt. Na een leuk dag met Werther te hebben gehad, wordt hij door de moeder van Werther naar huis uitgenodigd. Elmer merkt weer dat de moeder van Werther zich raar gedraagt. De vader van Werther vertelt Werther dat hij en Martha met Tante Truus naar het circus gaan. Elmer mag ook mee. Tante Truus vertelt Martha en Werther dat hun moeder overspannen is en dat ze bij haar voor een tijden gaan wonen. De circus blijkt niet geschikt voor kinderen zijn en ze gaan weg. Later gaat Elmer met Werther naar zijn oom en tante. Een week nadien is het huis is leeg en Elmer is weer alleen.

Wat ik van het boek vond:
Gerard van het Reve schrijft graag over “een jonge ik-figuur dat tegen de volwassenwereld aankijkt”. (Zie: de ondergang van de familie Boslowits). Maar hier weten wij wat meer van het jongetje Elmer genaamd. Hij is heel erg eenzaam. Maakt moeilijk vrienden. Ik vind dat het niet zo moeilijk te verklaren. Hij is namelijk sadistisch en een goed voorbeeld van persoon die later dictatuur goed zal keuren. Ik vond het smerig toen ik las hoe hij stekelbaarsjes onthoofd. Hoe hij de kat in de doos voor paaruurtjes verstopt en vervolgens van de trap laat afrollen. Ik was woedend op hem en dacht bij mij zelf: waar kijken de ouders naar. Maar dat is effe niet belangrijk.

Hij is eenzaam door de manier waarop hij met mensen omgaan. Hij wilt graag clubjes opstarten, maar wordt altijd de allermachtigste voorzitter die niemand moet tegenspreken. Hij heeft een keer een jongen geslagen omdat hij verdacht was van spioneren. Natuurlijk die verdachten net zo waar waren zijn als die van meneer Stalin, maar dat boeide Elmer niet.

Het is een boek dat aller slechte emoties in je oproept. Als jij eenzaam bent, lees maar naar dit boek, misschien kom je achter waarom je eenzaam bent. Verder is geen aanrader. Walgelijk.

Het achterhuis

Title: Het achterhuis
Auteur: Anne Frank
Uitgever: Uitgeverij Bert Bakker
Jaar van uitgave: 1997
Plaats van uitgave: Amsterdam
Pagina’s: 303

Krot samenvatting:
Meisje genaamd Anne Frank moet met haar familie schuilen. De schuil plaats delen ze met familie van Dan en tandarts Dussel. Anne Frank schrijft in haar dag boek dagelijks wat in het Achterhuis gebeurt in de vorm van briefen aan haar denkbeeldige vriendin Kitty.  Er gebeurt van alles in het achter huis. Gewoonlijke dingen in een bijzonder huis. Ruziën tussen ouders. Onbegrip voor eigen moeder. Verliefd zijn. Maar toch op een dag worden ze ontdekt en naar concentratie kampen vervoert. Daar stierf de familie van Frank behalve Otto, die Anne Franks dagboek liet publiceren.
Persoonlijke mening:
Het verhaal draait over een meisje met de naam Anne Frank. Zij is een joods meisje die geboren is vlak voor tweede wereld oorlog. Haar dag boek heet Kitty en het is haar enige echte vriendin.  Niet dat ze geen vriendinnen heeft,  ze is  juist heel erg sociaal, maar haar zorgen deelt ze liever met Kitty. Familie Frank gaat schuilen, omdat het niet meer veilig is voor joden. Hier begint het verhaal. Hier gaat Anne van alles door staan. Van woede tot liefde. Van begrip tot verwaring. Ze is een meisje dat hoort wereld te ontdekken, maar de wereld is gevangen door het achterhuis.

Ik was persoonlijk neutraal toen ik het boek begon te lezen. Ik wist dat ze pas jong is en kan allerlei gevoelens hebben. Ze is verwart en helaas heeft ze niemand die dat merkt. Maar emotie die ik gevoeld had toen ik dat boek las was woede. Ik was boos op elke volwassene die in dat huis was. Ze waren allemaal eigenwijs. Ik vind het onbegrijpelijk. Waarvoor zijn al die ruziën? Ik dacht bij mij zelf: jullie zijn allemaal joden en zijn beland in het zelfde situatie. Is liefde niet genoeg? Gewoon voor elkaar zorgen is dat niet genoeg in dat achterhuisje? Waarvoor dienen al die conflicten. De realiteit was dat ze dood aan het ontsnappen waren en met dat tijd moet jij juist met elkaar zijn en niet alleen.

Het boek is zeker aan te raden voor jonge mensen die alle wereld tot hun beschikking hebben en hebben dat nog steeds niet door hebben. Anne Frank zou alles geven om nogmaals door een park te wandelen. De waarde van vrijheid is in dat boek goed gevangen. Lezen dus!

Kinderjaren

Titel: Kinderjaren
Auteur: Jona Oberski
Uitgeverij: BZZTôH
Jaar van uitgave: 1986
Plaats van uitgave: ’s-Gravenhage (Den Haag)
Pagina’s: 104

Kort samenvatting:
Het boek vertelt ons verhaal over een jongetje van Joodse afkomst. Hij woont in Amsterdam met zijn vader en moeder. Hoe verder jij in het boek komt hoe meer is er te lezen over de Jodenhaat. De kruidenier weigert nog wat te verkopen aan hen. Nu moet hij een Jodenster dragen. Vrijwel weinig bladzijdes verder worden ze naar Weterbork gestuurd, waar ze zware werk moeten verrichten. Moeder vertelt het jongetje niet waarom ze hun huis uit moesten en waarom ze zijn hier beland zijn. Dat doen ze natuurlijk om hem te verdedigen. Zijn vader moet heel zwaar werk verrichten waardoor hij ziek wordt. Ze hebben met een wachter afgesproken dat op de verjaardag van zijn vader het jongetje en zijn moeder zijn vader mogen zien. Zijn vader wordt echter ziek na een poosje tijd. Het gaat veel slechter met de vader en dokters zeggen dat hij zal sterven. Het jongetje en zijn moeder mogen afscheid van zijn vader nemen. Ze worden naar een andere kamp vervoerd. Maar ze bereiken de kamp niet omdat de russen hun redden en nemen alle Duitsers mee. Ze worden dus bevrijd. Moeder wordt ziek en sterft. Het jongetje wordt door Trude geadopteerd. Trude is de vrouw die hem al kende voor de kamp.

Persoonlijke mening:

Wat ik van het boek verwachte?

Ik verwachte niet veel van dat boek, omdat het leek mij een leuk beginnetje van mijn literatuur avontuur. Maar het boek bleef veel boeiender dan ik had gedacht. Het bleek veel emoties in mij op te roepen. Ik was boos, verdrietig en opgelucht.

Boos was ik om het kind. Hij is nogal dom, vond ik. Hij begreep echt niks. Hij denkt dat ze zijn op rijs naar palestina. Zijn vader lag te sterven, maar hij is vergeten om het door te geven aan zijn moeder. Nou dat is heel indrukwekkend, zou ik zeggen. Natuurlijk wilt hij bij groter kinderen horen, maar die grotere kinderen zijn niet zo groter als jij men mag denken. Ze zijn net zo debiel als de hij zelf. Ze vonden het normaal om het arme kindje zijn leven laten riskeren om te bewijzen dat hij erbij hoort. Hij kond door de wachter zijn geschoten, maar gelukkig liep het goed af.

Toen probeerde me in te leven in dat onwetend ziel. Ik begreep dat hij maar klein is. Oh, hoe erg het was voor joden. Wat zijn vader en zijn moeder moest doormaken. Het is niet te omschrijven. Gelukkig is het boek positief beëindigd.  Nou, soort van. Hij leeft en mag nog alles doen in zijn leven. Toch is zijn moeder en vader dood. Het is hoe jij het bekijkt.

Dit boek is niet een boek waar jij wat van zal leren. Het is een verhaal dat uitgesproken moest zijn.

Jona Oberski vertelden ons verhaal die we al vaker gehoord hebben , maar dan van een bijzondere perspectief.

Het hoort zeker naast “Het Achter Huis” in de boeken kast. Het is zeer aanbeloven om dat boek eens te gaan lezen, als jij een compleet beeld wilt van de tweede wereld oorlog krijgen.

Erik of Het klein insectenboek

Titel: Erik of Het klein insectenboek.
Auteur: Godfried Bomans.
Uitgever: De Boekerij
Plaats: Amsterdam
Jaar van uitgave: 1941.
Pagina’: 174.

Samenvatting:
Erik heeft de volgende dag toets en hij ligt op zijn bed om zo naar te gaan slapen. De toets gaat over insecten en hij heeft alles uit zijn hoofd geleerd. Het gevoel dat er iets bijzonders zal gebeuren kan hem niet ontsnappen. Opeens zit hij dat schilderij levend is. Alle personen uit de schilderij beginnen gespreken met Eric. Hij wilt weten wat er in de schilderij die naast zijn bed hangt. Hij wordt zo klein dat hij in de schilderij past. In de schilderij zelf wordt hij nog smaller tot hij net zo’n grootte heeft als een insect.

Hij ontmoet een wesp en die neemt hem naar zijn huis om wat lekkers te gaan eten. Wespen maken Erik duidelijk dat het erg belangrijk van adel te zijn.   Echter gaat Erik gedicht over een bei voortdragen waardoor wespen hem minder zien zitten. Vervolgens gaat Erik een broomvlieg bespelen, waardoor het vlieg sterft. Hij trekt verder omdat wespen niet langer met hem willen omgaan.

Hij wordt op de rug van een hommel vervoert naar een hotel wiens eigenaar een slak is. In de hotel wonen veel dieren, die interesse in hem hebben. Erik weet veel van die dieren af. Dieren zien Erik hoog zitten en vragen hem wat ze moeten doen, waarop Erik antwoordt hun instinct te vertrouwen. Later gaat Erick terug naar de wereld van insecten op de rug van een vlinder. Toch verlaat vlinder Erik, omdat vliender een vrouw heeft gevonden. Erik is weer alleen.

Hij moet zich verdedigen met een dennennaald omdat insecten zijn niet meer lief tegen hem. Toen hij zwarte weduwe tegenkomt dood hij haar. Er komen doodgravertjes die spin begraven en Erik was ook bijna begraven. Doordravertjes lieten Erik bij hun eten en hij komt erachter dat doodgravers weten waar de lijst van het schilderij is.

Erik gaat met behulp van een worm terug naar het oppervlakte. Worm beweert dat wormen beter wie dan ook zijn, omdat ze blind zijn maar kunnen alles wat een andere kan. Worm heeft echter hulp van Erik nodig omdat het in de knop is geraakt. Een mier die net naast wandelde heeft zijn hulp aangeboden.

Erik rijst op de rug van de mier naar zijn kolonie. Erik probeert alle dieren terug tot de werk te krijgen omdat die zijn gestopt met werken zijn. Erik wilt dat de mieren de worm naar hem brengen, maar mieren hebben het anders begrepen en hebben de worm in veel stukjes naar hem toe gebracht. Hij ging met de mieren samen een lijst zoeken. Toen hij bij een veldslag komt is er een andere mieren leger. Gevecht uitbreekt in Eriks ogen wordt iets gespoten. Erik wordt echter wakker en realiseert dat hij naar school moest. Op de toets schrijft hij allerlei ervaringen die hij in de droom heeft beleeft. De juf liet hem nablijven waardoor hij besluit om met die kennis niet te delen. Hij gebruikt het als hij ouder is.

Wat ik van het boek vond:

Het is een leuk boek om inderdaad te zien hoe je mensen in groepen kunt indelen. Ik vind het ook heel stoer van zo’n jongetje in de wereld vol insecten zo rond te gaan. Hij is alleen in deze wereld, maar toch is hem gelukt om te overleven. Hij heeft veel vrienden gemaakt, maar ook heeft hij verschillende gevaren ontweken. Hij is een dapper jongen. Dat vind ik belangrijk. Het is een goed boek, om te begrijpen dat de wereld valt te ontdekken en jij moet maar dapper zijn om niet bang te zijn om je doelen nastreven. Het leert ook dat er zijn veel verschillende soorten mensen, die meestal zich boven anderen zetten, maar dat eigenschap hebben wij helaas allemaal. Mensen die menen die ze het niet hebben zijn leugenaars.

Het boek is een aanrader voor iedereen. Dus iedereen lezen wat ik weet beter wat jij moet doen!

Een schitterend gebrek

Titel: Een schitterend gebrek.
Auteur: Arthur Japin.
Uitgever: Uitgeverij De Arbeiderspers.
Plaats: Amsterdam/Antwerpen.
Jaar van uitgave: 2003.
Pagina’s: 239.

Kort samenvatting:
Het hoofdpersoon heet Lucia. Lucia had een zorgeloze jeugd. Ze had een goede band met de gravin bij wie haar vader werkte. Op de dag van de bruiloft van de dochter van de gravin arriveren  broers Francisco en Giacomo Casanova. Giacomo wordt verliefd op Lucia. De liefde is zo sterk dat Giacomo en Lucia beslissen over zes manden zich verloven en later trouwen.  Om later in hoge kringen goed te kunnen praten, krijgt Lucia huisonderwijzer. Ze blijkt een ijver te zijn. Vlak voor de terugkeer van Giacomo krijgt de huisonderwijzer pokken. Hij sterft onlangs de verzorgen van Lucia. Lucia wordt ook besmet. Haar ouders binden haar met de touwen vast, zodat ze haar gezicht niet gaat krabben. Maar toch gebeurt het en haar schoonheid verlaat haar. Ze beslist om niet met Giacomo te trouwen en doet er alsof ze met knechtje van door is gegaan. Dat doe ze omdat ze niet wilt dat Giacomo zijn hele leven met haar zal leven.  Liever één ongelukkig, beweer ze. Giacomo gelooft in dat onzin en keert terug naar Venetië. Lucia gaat echter zwerven door Italië. Onder de naam Galatée de Pompignac. Ze vindt werk bij familie in Bolgona. Ze wordt door een Fanse gravin verder als haar secretaris in dienst genomen. Het wonen met deze gravin is heel belangrijk voor Galathée ontwikkeling. De gravin wordt ziek en overlijd. Galathée denk naar Amsterdam te rijzen, want de vrijheid die Amsterdam biedt vind ze prettig.

In Amsterdam wordt ze echter prostitué, omdat ze geen andere werk kan vinden. Het komt door economische achteruitgaan en haar schitterend gebrek. Toch gaat het beter met haar als een Jood haar als persoonlijke prostituee neemt. In Amsterdam is verboden om niet-joden met joden seks te hebben. Galathée wordt door de politie betrapt en naar de spinnen huis voor twee jaar gestuurd.

Galathée’s leven krijgt een wending wanneer ze prachtige voiles gaat makken.  Ze is daarin heel goed. Veel vrouwen uit hoge kringen vinden haar masker waard om er voor te betalen. Ze krijgt ook prominenten waardoor ze comfortabel leven krijgt. Galathée wordt door een van haar vaste klanten aan een Frans sprekend gast voorgesteld en het blijkt Giacomo. Hij herkent haar niet. Maar toch ontstaat tussen hun weer een band en op een avond gaat ze met elkaar vrijen. Maar zelfs dan laats ze haar voile niet vallen.
Galathée verspreekt zich en zegt naam Lucia. Giacomo gaat weer naar Amsterdam voor verklaring. Galathée schrijft Giacomo een brief waarin ze duidelijk maakt dat ze toevallig Lucia in een bordeel heeft gezien. Giacomo heeft met Lucia gepraat en hij was verbaast hoe ze is verandert. Galathée gaat intussen met een van vaste klanten naar Amerika met wie ze trouwt en drie kinderen krijgt.

Persoonlijke mening
Hoe was ik diep geraakt door deze verhaal. Door het boek heen had ik steeds het zelfde gedachte: “ Was ze maar niet met pokken besmetten.” Maar met zo’n leuk einde zou er geen goed boek zo als “Schitterend gebrek” bestaan. Ik vind het persoonlijk een leuk boek omdat ik ook best wel vaak tussen verstand en gevoel strijd. Ik vind vooral haar sterk karakter aantrekkelijk. Ze is niet bang om door te leven, ze is levenslust. Veel mensen zouden opgeven  als ze op haar plek waren, maar zij heeft zich niet opgegeven en heeft uiteindelijk een mooi leven achter haar rug. Dat leert mij vooral om niet te opgeven en je doelen weten. Ergens naar streven. Dat vooral vind ik het boek waard om te lezen.

De vierde man

Titel: De vierde man
Auteur: Gerard Kornelis van het Reve
Uitgeverij: Elsevier Manteau
Jaar van uitgave: 1981
Plaats van uitgave: Amsterdam
Pagina’s: 152

Kort samenvatting:
Verteller van het boek is Gerard Reve. Hij voert gesprek met zogenaamd Ronald en vertelt hem over zijn relatie met een weduw.  Het verhaal springt terug in de tijd. Hij is nu zijn boek aan het voorlezen aan een grote groep mensen voor geld. Daar leert hij een vrouw die Christine heet kennen. Na tijdje spreken met haar, nodig zij hem om bij haar te overnachten. Dat overnachting eindigt in de bed van Christine en Gerard en Christine hebben seks. In diezelfde nacht heeft Geaard een rare droom gehad. Iemand heeft hem gewaarschuwd en hij zag duidelijk een kast. De droom vond hij niets zeggend. De volgende dag ontdekt Gerard een brief waaruit blijkt dat Christine een minnaar heeft. In de brief ziet Gerard ook een foto. Hij wordt verliefd op Herman en wilt hem graag van Christine afpakken. De volgende keer komt Gerard weer terug naar het huis van Christine om op het huis te letten, want Christine gaat naar Duistland.  Gerard weet Christine te manipuleren dat ze besloot om terug met Herman thuis te komen. Christine is weg. Gerard past op het huis. Hij vind het saai om alleen te zijn. Hij is op zoek naar een jongen. Hij benadert een jongen bij de bioscoop. De jongen heet Laurens. Hij heeft Laurens naar huis uitgenodigd. Laurens gaat mee met Gerard naar huis van Christine. Daar hebben ze seks. Terwijl Gerard aan het vrijen was zag hij een sleutel liggen. De sleutel paste in de kast slot. In de kast vond hij krantenartikelen over Christine’s dode vriendjes. Gerard was bang en ging weg uit het huis van Christine.  Het tijdlijn springt terug naar het gesprek tussen Gerard en Ronald. Het bleek dat Christine een heks was en die Herman is doodgegaan door de auto ongeluk. Ronald gelooft in het verhaal van Gerard niet.

 

Persoonlijke mening:
Ik vond het verhaal niet echt boeiend. Het verhaal ging er nergens over. Het is wel een roman waarin homoseksualiteit en biseksualiteit belicht wordt. Maar verder heeft het geen andere betekenissen. Ik vond Gerard in dat verhaal een beetje sociopaat. Hij manipuleerde mensen als echt iemand die veel van emoties weet, maar heeft die nog nooit ervaren. Ook leekt het alsof hij een grote ego heeft. Ik vond Gerard in het verhaal niet sympathiek.  Maar een ding doet hij wel goed: hij doet alles wat hij wilt. Dat is wel iets om te bespreken. Ik vond het boek wel boeiend omdat ik vraag kreeg waarop ik nog geen antwoord heb gevonden. ”Is een egoïst zijn goed of slecht?”