De avonden

Elke dag beschreven in de avonden is net zo langdradig als de hoofpersoon van het boek zelf. Het boek was zo saai dat ik steeds lucifer over mij ogen moest plaatsen om niet in slaap te vallen. Ik bedoel hoe kan iemand zo’n saai leven hebben. Steeds van daarnaar hier lopen, met niemand een normaal gesprek te voeren, en het steeds over kaalheid te hebben. Nou blijkbaar is het boek net zo kaal as de broer van Frits. Ik heb het geprobeerd om het boek leuk te vinden, maar toch is het mij niet gelukt. Na het lezen van het boek en niet begrepen wat de auteur precies mij wou vertellen, ging ik op internet kijken wat ze daar zeggen over het boek. Nou blijkbaar is het boek de reflectie van mensen na de wereld oorloog. Waren ze allemaal zo saai? Het boek wil niet eens samenvatten. Het is steeds dezelfde verhaal. Frits wordt wakker na een nachtmerrie. Frits gaat onzinnige dingen doen. Frits komt thuis om in slaap te vallen. Nou het kan niet dommer zijn. Ik heb gewoon geen worden voor dat boek. Het boek stond in top 10 Nederlandse literaire boeken. Nou ik wil dat mij iemand uitlegt hoe het kan dat het boek in de top 10 Nederlandse literaire boeken staat. Ik wil geen woord meer over het boek schrijven. Niet lezen, tot ik de uitleg krijg waarom het een leuk boek is. Walgelijk.

Beatrijs

Een non blijkt een geweldig hoer te zijn. Dat hoor jij niet vaak. Maar dat wist Beatrijs ook niet toet ze met haar vriend klooster verliet om met haar liefde te vluchten en haar geluk op te zoeken. Zeven jaar heeft ze met hem gewoond, waarin ze twee kinderen hebben gekregen, maar toen ze arm worden, verlaat haar vriend haar, en is ze gedwongen voor het geld neuken. Maar toch op gevende moment wilt ze niet voor het geld neuken en denkt zijn aan god en gaat terug naar het klooster en vraag vergeving.

Het verhaal dat voor religieuze lui heel belangrijk was. Het waarschuwt mensen dat jij geluk alleen in god kan vinden en verder nergens in. Ja hoor, kerk wilt meer macht en aanhangers en het boek is als het ware propaganda voor domme mensen is bedoeld. Als u zo graag de hele leven in de klooster wilt blijven dan doet u dat mijnheer, maar kunt u alstublieft uw Brabants dialect niet op papier zetten om mensen met dat religieuze gelul te beschieten. Ik snap het, het boek is in de tijden toen kerk veel macht had en onderwijs helemaal geen betekenis had in die tijd. Maar ik kan mij toch afschuwelijk voelen dat zo’n boek bestaat. Jeetje, ik ben boos dat propaganda bestaat. Het is net als isis tegenwoordig met hun gelul over islamitische staat en dat alleen als jij aan hun god bekeert, word jij na het leven een koning. Als u blieft verlaat deze planeet diegene die zulke boeken schrijven.

Niet lezen dus!

Van den vos reinaerde

De meest voorkomende fout is een vos vertrouwen. Dat is een sluw dier dat uit elke problemen droog kan komen. Het is ongeloofwaardig hoe Reinaert, de vos in het boek van den vos Reynaerde, iedereen weet te bespelen als een muziekinstrument. Reynaerde was door de koning uitgenodigd bij het hof om voor al zijn daden te boeten. Om Reynaerde te halen was Bruun de beer naar hem toe gestuurd. Reynaerde weet krachtig maar dom beer in de val te brengen. Reynaerde weet heel goed dat Bruun de beer houd van honing. Daarom verteld Reynaerde over de honing dat in een boom zit. Honing verslaafd Bruun de beer gaat gelijk in de boom kijken. Omdat beer niet in de beste vorm van zijn leven is, blijft hij in de boom vast zitten. Boer zag dat en kwam met de hele dorp op hem af. Beer bleek goed te kunnen rennen en is ontsnapt aan de boze dorp mensen. Bij de koning heeft Bruun de beer alles wat gebeurd uitgelegd. Koning heeft besloten om Tybeert de kater naar Reynaerde te sturen. Met tegenzin kwam Tybeert naar Ryenaerde. De vos bleek goed op de hoogte te zijn over de kuikentjes op de boerderij en heeft dat Tybeert verteld. Wat Reynaarde Tybeert niet verteld heeft is dat daar een val is. Tybeert trapt in de val. Boze naakt naar benden komend pastor sloeg op hem af. Tybeert beet één van de ballen van pastor af. De neeft van Reynaarde Gimbeert wordt als laatst naar Reynaarde gestuurd, die hem overtuigt om mee naar de koning te gaan. Reynaarde luistert naar Gimbeert. De koning besluit om de vos op te hangen. Terwijl de wolf Izengrijn gin de galg halen, heeft Reynaarde koning verteld over de samenzwering van de koning zijn vader, Izengrijn en Bruun de beer willen hem afzetten. Hij verteld koining over de schat dat deze drie gevonden hebben, maar de vos heeft het van hen gestolen. De koning werd door zijn vrouw overgehaald om naar de vos te luisteren, en liet hem vrij. Vos heeft de koning verteld dat hij op pelgrimstocht wil. De koning stemt in met de plannen van de vos, maar stuurt met de vos Cuwaert en Belijn. Toen Reynaarde met de Cuwaert naar zijn huis liep om zijn vrouw op te halen, beet Reynaard Cuwaert dood. Hij heeft het hoofd van Cuwaert in een de tas gedaan en met Belijn naar de koning gestuurd. De koning wat er in de tas lag en begreep gelijk dat hij in de val is getrapt.

Deze verhaal was rond 1180 geschreven, maar geschreven in 1400. De taal die in het boek gebruikt wordt is heel moeilijk. Voor een niet-nederalds opgevoed jongen zoals ik, was het best een klusje om het boek af te lezen. Ik herlas het drieduizendvijfhonderdenvijf keer en toch snapte ik het niet helemaal. Maar uiteindelijk is het goed verhaal dat concrete dingen bekritiseert.  In het boek werd adel als dom en niet bevoegd om zijn taak te verrichten in het licht gebracht. De geestelijkheid was ook in het boek bekritiseerd, omdat pastor hypocriet is en doet niet wat zijn geloof van hem verwacht. Hij heeft een vrouw en een kind. Het volk was al dom in het boek beschreven. Toen het volk op de beer af kwam, sloegen ze hem met alles wat ze konden vinden.

Het boek heeft veel diepere lagen en is moelijk om te lezen. Voor een beginnende lezer is geen aanrader, maar voor een ervaren het is een mooi boek om te puzzelen.

Fabriekskinderen

Het boek fabriekskinderen van J.J. Cremer is een dun boek dat maar 40 pagina lang is. Het boek was niet als art bedoeld, maar om aandacht tot het onderwerp te brengen. Het was een tegenstelling tot boeken in die tijd. Het boek dat iets bekritiseerd, was nogal een uitzondering. Maar ongeacht wat men toen vond, heeft het boek zijn missie volbracht. Het heeft inderdaad aandacht gecreëerd rond het onderwerp: zware arbeid van kinderen. Het boek presenteert een gewone dag van gewone fabriekskinderen. Het verhaal vertelt ons hoe zwaar het was om in een fabriek te werken, maar ook de omstandigheden thuis. In het boek baron Willem van Hoogstad, adopteert een van de kinderen en maakt hem gelukkiger dan hij ooit was. Het is iets wat de opdrachtgever van J.J. Cremer wilde, dat welvarende mensen arme kinderen moeten helpen. Omdat ze verdienen een onschuldig en onbezorgde jeugd, en niet elke dag zware arbeid verrichten en kans om in slaap te vallen en nooit meer wakker worden. Het boek fabriekskinderen is een boek dat niet zo gauw door mij gelezen wordt omdat het niet bedoeld was oom een mooi verhaal van te maken, maar mensen te motiveren om actie ondernemen tegen zware kinderarbeid. Het is daarom geen dik boek, omdat het binnen drie maanden af moest en het was bedoeld om voor te dragen bij lezingen. Het boek is leuk als je wil alles weten over de tijdperk van fabriekskinderen, maar als jij van goed verhaal houd dan zou ik dat boek nooit meer open doen, als ik jou was.