Recensie Het Dinner

Het Dinner is een boek waarbij de dood, politiek, ouderproblematiek en familie samen komen tot een mooi verhaal. Er moeten zwaargewegende beslissingen genomen tijdens het diner in een net restaurant.

Deze beslissingen gaan over het aangeven van hun eigen kinderen (die het noodzakelijk achte een zwerver die aan het slapen was in een telefooncel de bekogelen en vervolgens in brand te steken), of de broer in het gezelschap wel zijn verkiezingsstrijd moet doorzetten om minster-president te worden of dat wordt gedaan alsof er nooit iets gebeurde.

Tussen de gerechten door word je vermaakt door de grappige gedachte gang van de hoofdpersoon, te weten een vader van één van de daders. Hij irriteert zich mateloos aan de ober in het restaurant.

Hier en daar zijn wel enkele moeilijke woorden te vinden, waar de betekenis wel gemakkelijk is af te leiden van de context waarin deze gebruikt worden. Het boek is in gedeeld op niveau 3.

Recensie Hersenschimmen

Herschimmen van Bernlef is een boek dat aandachtig gelezen dient te worden. Doet men dit niet dan is het, naar mate het boek vordert, moeilijk om het verhaal te blijven volgen. Bernlef heeft het goed klaar gespeeld om in de gedachtegang van een dementeert persoon te kruipen en dit heeft hij op een juiste manier verwoord.

Er is een verfilming geweest van dit boek, wat naar mijn mening aangeeft van welk kaliber dit boek is. Het verhaal begint nog duidelijk, de gedachtengangen van de hoofdpersonen zijn duidelijk, wat er in de omgeving van de hoofdpersonen is duidelijk enz.

Geleidelijk aan wordt die allemaal meer onduidelijk, totdat op het einde, er weinig meer van te begrijpen is. Voornamelijk de gedachte van de Maarten is dan nog moeilijk te volgen. De opkomende dementie is goed, dan niet zeer goed, verwoord door Bernelf. De thematiek van het boek: ouder worden, dementie, liefde, komt goed tot één geheel bij dit boek.

Het boek is ingedeeld als een niveau 3 boek. Dit is mede te verklaren door de opkomende onduidelijkheid in het boek.

Recensie De Passievrucht

Ik heb De Passievrucht gelezen omdat ik veel mensen erover positief heb horen spreken. Het boek viel mij dan ook niet tegen, alhoewel ik dit boek wel van minder kwaliteit vond dat Het Diner en Hersenschimmen.

Het boek leest makkelijk weg, zeker in vergelijking met de twee eerder genoemde boeken. Hetgeen ik voornamelijk prettig vond, is dat het boek zeer goed beschreven is. De flashbacks in het verhaal lijken op de terugblikken van Het Diner en Herenschimmen. Ik vond deze overeenkomst wel grappig, omdat ik flashbacks niet als eis stel in een boek.

In de eerder genoemde verhalen kon ik op de ene of andere manier nog wel ergens de humor terugvinden. In De Passievrucht heb ik dit helaas niet kunnen vinden.

Eindconclusie: een prima boek.

Recensie Sonny Boy

Ik heb het boek gelezen omdat de lovende publiciteit mij aansprak. Het verhaal berust op een waar gebeurd verhaal, waardoor ik toch anders ben gaan lezen. In het boek komen de liefde, waarden en normen en cultuurverschillen aan bod.

Met dit boek had ik erg de neiging om door te blijven lezen. De feiten die erin voorkomen door de researchwerkzaamheden die de schrijver heeft gedaan, storen het verhaal niet.

Doordat ik dit boek enkel ben gaan lezen omdat ik er veel over heb gehoord, zorgt ervoor dat ik hoge verwachtingen had van het boek. De verwachtingen waren niet onterecht en het lezen van dit verhaal is zeer zeker de moeite waard.