Recensie Het Behouden Huis

Door: Sam Groot

Titel: Het Behouden Huis

Auteur: W.F. Hermans

Pagina’s: 79

Uitgever: De Bezige Bij

Niveau: 4

Korte samenvatting: 

Je valt als lezer midden in de Tweede Wereldoorlog en ziet deze vanuit de ogen van een Nederlandse man, ex-spion, volgens eigen zeggen. Hij vecht bij een groepje communistische partizanen tegen de Duitsers, maar duidelijker dan dat is de hele situatie niet voor hem. Hij spreekt de taal van zijn medesoldaten niet en overal om hem heen is de oorlog, in knallen en schoten. Nadat hij in een klein stadje enkele Duitse soldaten heeft neergeschoten wankelt hij richting een café, maar een sergeant stuurt hem een straat in. Daar is het eigenlijk vrij rustig en hij loopt door tot hij bij een huis komt, dat hij besluit binnen te gaan. Voor het eerst in jaren is hij weer in een gewoon huis. Een huis dat midden in de oorlog staat, maar nog ongeschonden is. Hij neemt een bad, verkent het huis en ontdekt daarbij onder andere een deur die niet open kan. Nog voordat hij klaar is met zijn verkenning wordt er aangebeld: het zijn de Duitsers, die zojuist de partizanen uit het stadje verjaagd lijken te hebben…

Mijn mening:

Ik vond het een kort, maar krachtig boek. Er gebeurde in een korte tijd namelijk erg veel. Wel vond ik sommige beschreven situaties erg schokkend. Het speelt zich natuurlijk af in de oorlog en dat was vechten en veel doden.Het boek is goed en makkelijk te lezen. Wel moet je vaak dieper doordenken dan je op het eerste gezicht zou denken. De metaforen hebben vaak een diepere lading. Het boek was al met al een interessant boek om zeker aan te raden.

Recensie De Aanslag

Door: Sam Groot

Titel: De Aanslag

Auteur: Harry Mulisch

Pagina’s: 264

Uitgever: De Bezige Bij

Niveau: 4

Korte samenvatting: 

Op een koude avond vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog, in de hongerwinter van 1944-1945, overkomt de achtjarige Anton Steenwijk een ramp: twee verzetsstrijders schieten een collaborateur dood, vlakbij Antons huis. In de chaos die volgt, neemt de Duitse bezetter wraak: Antons huis gaat in vlammen op en zijn ouders en broer worden doodgeschoten. Anton groeit hierna op bij zijn oom en tante in Amsterdam en probeert letterlijk en figuurlijk afstand te nemen van de verschrikkelijke gebeurtenissen van toen. Die gebeurtenissen blijven hem echter achtervolgen: op verschillende momenten in zijn leven komt hij mensen tegen die op een of andere manier te maken hebben gehad met de aanslag uit zijn jeugd. Door hen blijft hij over die avond nadenken en komt hij er langzaam achter wat er nu precies gebeurd is. Wie kan hij de schuld geven van de dood van zijn broer en ouders?

Mijn mening:

Ik vond dit een erg interessant boek. Mulisch heeft een poging gedaan om een deel van de oorlog en de naweeën van die oorlog te beschrijven en ik denk dat dat uitstekend gelukt is. Af en toe vond ik het boek een beetje saai. Bijvoorbeeld op de begrafenis en bij Takes thuis. Het boek was duidelijk en makkelijk te begrijpen. Ik vind dat het boek op een goede en originele manier geschreven is, want je krijgt niet het gevoel dat er elementen uit andere verhalen in verwerkt zijn. Ook al gaan er veel mensen dood, waarvan sommige op een gruwelijke manier, wordt het niet op zo’n manier beschreven dat ik het als schokkend heb ervaren.

Recensie Oeroeg

Door: Sam Groot

Titel: Oeroeg

Auteur: Hella Haasse

Pagina’s: 84

Uitgever: Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels

Niveau: 3

Korte samenvatting: 

De novelle Oeroeg is het verslag van de vriendschap tussen de ik-verteller en zijn jeugdvriend Oeroeg. Het is een bijzondere vriendschap: de ik-verteller is een Nederlandse jongen die in Nederlands-Indië woont en Oeroeg is een Indonesische jongen. Je ziet hoe hun vriendschap langzaam verandert naarmate de jongens ouder worden, tot het moment komt waarop de ik-verteller moet constateren: Oeroeg was mijn vriend.

Mijn mening:

Eenmaal aan het lezen begon ik het wel een interessant verhaal te vinden. Ik vond het alleen wel vanaf het begin al irritant dat alles erg uitgebreid beschreven werd, er waren veel vertragingen. De zinnen waren wel vrij simpel en het verhaal duidelijk. Het is interessant om de twee jongens te volgen die zich duidelijk erg anders ontwikkelen. Ik denk dat het ook herkenbaar is. Als kind heb je onvoorwaardelijke vriendschappen die eigenlijk nergens op gebaseerd zijn. Zodra je zelf een persoonlijkheid gaat ontwikkelen, blijkt soms dat je helemaal niet bij elkaar past.

Recensie Gouden Ei

Door: Sam Groot

Titel: Het Gouden Ei

Auteur: Tim Krabbé

Pagina’s: 98

Uitgever: Prometheus

Niveau: 3

Korte samenvatting: 

Rex Hoffman en Saskia Ehlvest zijn al de hele dag in de auto onderweg naar hun vakantiebestemming in het uiterste zuiden van Frankrijk. Om een uur of zeven zijn ze nog ongeveer een uur verwijderd van de plaats waar ze zullen overnachten. Ze stoppen bij een tankstation. Daar gebeurt iets onbegrijpelijks. Als Saskia iets te drinken gaat halen, verdwijnt ze spoorloos. Niemand heeft iets gezien en ook jaren later ontbreekt nog elk spoor. Rex krijgt een nieuwe vriendin, hij pakt de draad van zijn leven weer op, maar de gedachte aan wat er met Saskia is gebeurd, laat hem niet los.

‘Maar weet je wat het ergste is? Het niet weten. Met twee blikjes voor de deur en tjoep, weg […] Je kan daar van die gedachtespelletjes over doen. Dan krijg ik bijvoorbeeld te horen dat ze ergens leeft, ze is heel gelukkig en zo. En dan mag ik kiezen: ze blijft zo doorleven, óf ik zal alles te weten komen, in ruil voor haar dood.’ Dan ontvangt Rex op een dag bericht van iemand die precies lijkt te weten wat er gebeurd is en bereid is dat aan Rex te vertellen.

Mijn mening:

Ik vond het een erg leuk verhaal om te lezen en de spanning heeft mij al die tijd dat ik het las, vastgehouden. Dit boek had ik dan ook snel gelezen. Er is geen één moment dat ik me verveelde en door de schrijfstijl van Tim Krabbé blijft het boeiend om te lezen. Daarnaast vond ik het leuk dat je als lezer op de helft van het boek meer te weten komt dan Rex zelf. Dit maakt het toch een stuk spannender.

Van te voren had ik niet verwacht dat ik het zo’n leuk boek zou vinden. Het verhaal is voor iedereen te begrijpen en door de schrijfstijl is het ook voor iedereen te begrijpen. Kortom: ik vind het een aanrader.

Recensie Turks Fruit

Door: Sam Groot

Titel: Turks Fruit

Auteur: Jan Wolkers

Pagina’s: 189

Uitgever: Meulenhoff

Niveau: 3

Korte samenvatting: 

In de jaren ’60 ontmoet de naamloze ik-verteller, een kunstenaar, de liefde van zijn leven. Zoals dat gaat met grote liefdes, is de relatie geen lang leven beschoren. De kunstenaar eigent zich Olga toe, niet alleen in zijn leven, maar ook in zijn beelden. Zijn streven om zijn eigen wereld vorm te geven verstikt Olga. Ze vindt al gauw, mede door de bemoeienis van haar moeder, voor wie geen enkele man goed genoeg is, haar heil bij een andere man. En dan weer een andere man. Als de kunstenaar en Olga elkaar naar lange tijd weer ontmoeten, blijkt al snel dat Olga een hersentumor heeft en zal overlijden. Een grote roman over de grote zaken van het leven – liefde, kunst en de dood.

Mijn mening:

Ik ben van mening dat Turks Fruit een boek is dat iedereen gelezen moet hebben. Het is een ontzettend bekend boek en wanneer je het boek goed leest krijg in je in de gaten dat de dingen die beschreven worden een veel diepere betekenis hebben dan je op het eerste gezicht zou denken. Het boek behandelt serieuze thema’s, zoals liefde en de dood. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van beeldspraak en achter veel stukken ligt een symbolische betekenis. Zo staat de titel ‘Turks Fruit’ niet alleen voor het snoep dat de ik-persoon voor Olga koopt wanneer ze in het ziekenhuis ligt, maar ook voor de verrotting van de relatie tussen de ik-persoon en Olga. Al met al is het een boek dat je goed aan het denken zet. Zo bedenkt de ik-persoon zich dat het rare gedrag dat Olga vertoont heeft sinds hun breuk mogelijk veroorzaakt werd door de tumor in haar hersenen. Tot slot leidt het feit dat het boek beschreven wordt vanuit één persoon ertoe dat je deze persoon beter gaat begrijpen naarmate het boek vordert. Dit maakt het boek levendig. Het is dan ook zeker de moeite waard om dit boek te lezen.

Recensie Het Achterhuis

Door: Sam Groot

Titel: Het Achterhuis

Auteur: Anne Frank

Pagina’s: 302

Uitgever: -

Niveau: 3

Korte samenvatting: 

Vanaf 12 juni 1942 tot en met 1 augustus 1944 hield het Anne Frank een dagboek bij. Zij kreeg dit dagboek voor haar dertiende verjaardag. Een paar weken nadat Anne in het dagboek begint te schrijven, duikt de familie onder.  Anne schrijft veel over de onderduik, onder andere over de spanningen die het samenleven met de andere onderduikers oplevert. Daarnaast zit Anne midden in de puberteit en dat levert flinke botsingen op met haar ouders en haar zus, Margot. Anne reageert voortdurend met heftige emoties op alles wat er gebeurt in de beperkte ruimte waarin ze leeft. Daarnaast filosofeert Anne over het leven, haar dromen, de oorlog, de liefde en haar karakter totdat het dagboek op 1 augustus 1944 opeens ophoudt omdat de onderduikers op 4 augustus 1944 opgepakt worden.

Mijn mening:

Voordat ik aan het boek begon, wist ik al het een en ander over het verhaal van Anne Frank. Ik heb het dan over het feitelijke gebeuren rondom haar onderduiken. Ook had ik de plek al gezien waar zij ondergedoken zat, waardoor ik een goed beeld kon vormen tijdens het verhaal. De emotionele lading en de precieze gebeurtenissen die plaatsvinden in het Achterhuis wist ik echter nog niets van, dus ik vond het erg interessant en integrerend om te lezen. Daarbij maakt het verhaal ook veel gedachten en emoties bij mezelf los, want het onderwerp is natuurlijk gevoelig. Ik kan er bijvoorbeeld niet over uit hoe het kan dat mensen op zo’n manier worden behandeld.

Ook kan ik me goed in Anne inleven. Niet qua tijd of omgeving, maar wel hoe het moet zijn als je twee jaar met dezelfde mensen zit opgesloten in een relatief kleine ruimte. Dat niet alleen, ook de manier waarop zij beter alles op kan schrijven dan zich kan uiten in spraak bijvoorbeeld. Het ouderwetse taalgebruik is soms lastig om te lezen, maar het heeft zo ook zijn magie. Hierdoor en door het heftige onderwerp duurt het wel lang voordat je door het boek heen bent, maar aandachtig lezen is ook niet erg voor een keer.

Recensie de Russen komen!

Door: Sam Groot

Titel: De Russen komen

Auteur: Mark Traa

Pagina’s: 250

Uitgever: Polak & van Gennep

Niveau: -

Korte samenvatting: 

Niet zo lang geleden was een groot deel van de wereld in de ban van de Koude Oorlog. Ook in Nederland was de spanning voelbaar. Er heerste een voortdurende angst voor een atoomaanval door de Sovjet-Unie. De overheid probeerde het antwoord te vinden op de vraag: “Hoe moet de bevolking worden beschermd tegen het Rode Leger?”.

Journalist Mark Traa deed archiefonderzoek naar deze periode en doet in dit boek verslag van zijn bevindingen. Hij schrijft over vluchtplannen en schuilkelders voor regering en koningshuis, over plannen om de vliegtuigen van de KLM en de binnenvaartschepen naar het buitenland te verplaatsen en om kunstwerken in bunkers te verstoppen. De auteur trof in de archieven onder meer tot in detail voorbereide plannen om hele steden en dorpen te evacueren.

Mijn mening:

Het boek vond ik heel erg interessant om te lezen. Ik heb door dit boek veel geleerd over de Koude Oorlog in Nederland. Bij geschiedenis heb ik vooral geleerd hoe de Koude Oorlog over het algemeen verliep. Met daarbij vooral de strijd tussen de VS en de Sovjet-Unie. Bij dit boek ben ik echt veel meer te weten gekomen hoe het nou voor de mensen hier was en wat voor maatregelen de regering nam. Het onderwerp interesseert mij ook daarom was het makkelijk door te lezen. Het boek werd ook niet saai op een gegeven moment, wat ik meestal wel heb, doordat de verhaaltjes goed afgewisseld werden en niet al te lang waren. Het einde waarin de maatregelen van nu (tegen terrorisme) en toen worden vergeleken maakt het nog extra boeiend en is een goed slot.

Recensie Cel

Door: Sam Groot

Titel: Cel

Auteur: Charles den Tex

Pagina’s: 378

Uitgever: De Geus

Niveau: 2

Korte samenvatting: 

Hoe bestrijd je iemand die jouw identiteit gebruikt? Michael Bellicher, hoofdpersoon uit De macht van meneer Miller, is ‘s nachts getuige van een raadselachtig auto-ongeluk met fatale afloop. Na te zijn verhoord, wordt hij tot zijn stomme verbazing aangehouden. Waarom is niet duidelijk, maar de politie is ervan overtuigd dat ze hem moeten hebben. Michael weet niet eens waarvoor. Alles wat hij zegt, lijkt zich tegen hem te keren. Hij wordt overgebracht naar een politiebureau in het Westland. Daar krijgt hij te maken met twee spijkerharde rechercheurs, een bizarre aanklacht, een onontkoombaar bewijs en een advocate die hem niet gelooft. En dan moet de ellende nog beginnen.

Mijn mening:

Het boek vond ik erg spannend en liet mij erg veel nadenken. Ik had veel van die momenten waarbij ik dacht: hoe kan dit nou weer?! Dit bleef veel in het boek aanhouden waardoor het boek boeiend bleef om te lezen. Je wordt ook gelijk in het verhaal gezogen als het ware. Dit maakt het boek vanaf het begin interessant om te lezen. Tot en met het einde blijf je geïnteresseerd in het verhaal, waardoor ik dit boek zeker aan zou raden.

Recensie Bint

Door: Sam Groot

Titel: Bint

Auteur: Ferdinand Bordewijk

Pagina’s: 78

Uitgever: De gemeenschap, Utrecht

Niveau: -

Korte samenvatting: 

De Bree is een leraar Nederlands, die vanaf november les gaat geven op de school van Bint. Hij werkt thuis aan een studie over Anna Maria van Schuurman en gaat lesgeven op de school als afleiding. De favoriete klas van de directeur Bint, 4d, had namelijk de vorige leraar weggepest en daarom was er dringend een nieuwe leraar nodig. Er heerst een streng regime op de school van Bint, waarbij orde en tucht belangrijk zijn. Ook de Bree voert dit regime uit. Hij ziet alle klassen die hij lesgeeft als wezens en heeft bijnamen voor elke klas. Hij noemt ze: de grauwe, de bruine, de bloemenklas en de hel. Aan de hel verklaart hij direct de “oorlog”. Deze tactiek werkt en na een paar maanden wordt de hel een van de beste klassen van de school.

Tijdens een rapportvergadering besluiten de leraren om een jongen, Van Beek, een onvoldoende te geven, ondanks zijn dreigement om dan zelfmoord te plegen. Van Beek pleegt ook daadwerkelijk zelfmoord en na de kerstvakantie breekt er een opstand uit op de school. De “hel” stopt deze opstand. De hel wordt zo uiteindelijk de lievelingsklas van Bint en de Bree.

De school gaat aan het einde van het jaar op excursie. De Bree gaat ook mee. tijdens de excursie verdwijnen er Twee leerlingen uit de groep van De Bree. Deze leerlingen afkomstig uit de hel verdwijnen een dag maar worden later weer gevonden. Aan het einde van het schooljaar wil de Bree stoppen met lesgeven omdat hij van plan was maar een schooljaar te bijven. Uiteindelijk besluit hij om toch nog een jaar door te gaan. Bint neemt echter ontslag. De Bree probeert meerdere malen weer in contact te komen met Bint maar dit lukt niet. De Bree blijft lesgeven op de school en houdt nog steeds het regime van Bint aan.

Mijn mening:

Ik vond het een erg goed boek. Het verhaal van het boek was heel interessant.  Bint is in de derde persoon geschreven, maar dat hinderde niet, het was altijd wel duidelijk over wie het ging. Het boek bevat wel wat ouderwets taalgebruik, ondanks dat las het gemakkelijk weg, wat ik erg fijn vond. Bint heeft een chronologische volgorde al vindt er wel een flashback plaats. Bint is kenmerkend voor de tijd waarin het boek geschreven is. Hoe de personen zich gedragen in het boek komt overeen met hoe de mensen zich in die tijd gedroegen. Het totalitarisme en het nationaal socialisme waren toen opkomende politieke stromingen en die zijn dan ook verwerkt in het boek. Het was dan ook interessant om jezelf een beetje te verplaatsen in die tijd en van die tijd te leren. 

Ik raad het boek zeker aan! Het is makkelijk te lezen en is wel een interessant boek. Bint geeft een goede indruk van de tijd waarin het geschreven is. Het boek heeft een boeiend verhaal. Omdat de verschillen van vroeger en nu duidelijk worden in het boek is het leuk om te lezen.

Recensie Latino King

Door: Sam Groot
Boek: Latino King
Auteur: Bibi Dumon Tak
Pagina’s: 197
Uitgever: Querido
Niveau: 3

Korte samenvatting:
Castel ontdekt al jong dat er met drugs veel geld te verdienen valt. Hij laat zich overhalen om drugs te gaan smokkelen vanuit de Dominicaanse Republiek, maar op een dag wordt hij gearresteerd met anderhalve kilo cocaïne onder zijn kleren. Hij belandt in de beruchtste gevangenis van het Caraïbisch gebied waar enkel het recht van de sterkste geldt. Er wordt gedeald, gevochten, gegokt, gedronken en gemoord. Al snel weet Castel dat er maar één manier is om deze hel te overleven, ontsnappen…

Mijn mening:
Het boek was erg leuk om te lezen, want de schrijver schreef direct en echt naar de lezer toe. Doordat de schrijver zo schreef kwam je echt in het verhaal en werd je er echt in mee getrokken. Dit vond ik heel fijn en ik bleef maar door lezen. Er werden ook gewoon gescholden in het boek/grof taalgebruik, wat ik wel mooi vond omdat dat niet vaak voorkomt in boeken. Het verhaal is gebaseerd op de waarheid. Dit maakt het boek nog mooier en interessanter om te lezen.

Als je van boeken houdt die op de waarheid gebaseerd zijn en waarin je echt meegetrokken wordt, dan moet je dit boek zeker lezen en raad ik het boek dus aan.