Jij zegt het- Connie Palmen

Samenvatting:

Voor de meeste mensen bestaan wij alleen in een boek, mijn bruid en ik. De afgelopen vijfendertig jaar heb ik met een machteloos afgrijzen moeten aanzien hoe onze echte levens bedolven raakten onder een modderstroom van apocriefe verhalen, valse getuigenissen, roddels, verzinsels, mythen, hoe onze ware, complexe persoonlijkheden werden vervangen door clichématige personages, vernauwd tot simpele imago’s, op maat gesneden voor een sensatiebelust lezerspubliek. En dan was zij de broze heilige, ik de brute verrader. Ik heb gezwegen. Tot nu.

Personages:

Ted Hughes
Engelsman, ontmoet Sylvia Plath als hij 25 jaar oud is. Als ze sterft, is hij 32 jaar oud. Volgens Plath is hij een grote en sterke man (uitgebreide beschrijving van zijn uiterlijk op pagina 62) en volgens zijn vrienden een stugge man uit Yorkshire. Zijn ouders wonen daar nog en zijn vader heeft een oorlogstrauma overgehouden aan de Eerste Wereldoorlog. Hij heeft een oudere zus Olwyn die in Parijs woont en een oudere broer Gerald die naar Australië geëmigreerd is. Hughes is zeer spiritueel: vanaf zijn dertiende heeft hij zijn hoofd vol magische verhalen en vanaf zijn twintigste is hij een sterrenwichelaar. Waar Plath bij hem zijn schrijven en zelfvertrouwen stimuleert (zijn ‘witte godin’), doet hij dat bij haar lange tijd niet hoewel hij dat wel probeert. Waar zij voor een gedicht de buitenwereld nodig heeft en altijd zichzelf in haar gedichten verwerkt, gaat hij juist naar binnen en hij probeert haar dat ook te leren. Hughes heeft veel dromen en zit vol fantasie en probeert Plath onder haar Amerikaanse stolp van onechtheid te bevrijden, zichzelf te laten zijn. Uiteindelijk vindt zij een eigen stem, een boze stem, maar heeft hij het gevoel zelf onder die stolp terechtgekomen te zijn: hij heeft dan te lang geprobeerd de fantastische echtgenoot te zijn en ‘de vos in zichzelf’ genegeerd. Dan wil hij eruit: de werkelijkheid en de natuur in en hij gaat dan vreemd. Sylvia wekt ridderlijkheid en zorg in hem op en hij voelt zich dan gewild en nodig. Als hij zich schuldig voelt over haar dood, dan is dat vooral omdat ze door hem is afgedaald in haar ziel en daar het verlangen naar haar vader en de dood vond.

Sylvia Plath

Amerikaanse, ontmoet Ted Hughes als ze 23 jaar oud is. Als ze sterft, is ze dertig jaar oud. Ze woonde samen met haar moeder, broer en grootouders van Duitse komaf. Op haar achtste overleed haar vader aan verwaarloosde suikerziekte. (Op pagina 96-97 wordt uitgebreid op het karakter en leven van de vader ingegaan.) Ze lijdt aan depressies die erger worden als een verhaal wordt afgewezen en ze niet wordt toegelaten tot een schrijfworkshop. Ze doet dan een zelfmoordpoging, waarna ze elektroshocktherapie krijgt, waar ze twee accolades naast haar slapen aan overhoudt. (Een uitgebreide beschrijving van haar uiterlijk staat op pagina 11-12.) Deze therapie doodt haar verbeeldingskracht en ze wordt alleen opgezocht door haar docent literatuur, dokter Beusscher, die haar de taal weer leert. Ze probeert zich dan een keer te verdrinken zoals Virginia Woolf en doet weer een echte poging tot zelfmoord – ze is dan twintig jaar – door met vijftig slaappillen de kruipruimte van hun huis in te gaan en zich daar op te sluiten. Na drie dagen wordt ze gered. Plath gebruikt haar eigen leven en dus ook deze zelfmoordpogingen in haar poëzie en verhalen en maakt die draaglijk door zelfspot. Ze heeft volgens Hughes geen fantasie en durft niet eerlijk te zijn, omdat ze niet het diepste punt van zichzelf kan bereiken. Ze is ook jaloers op zijn fantasie. Ze doet alsof ze vrolijk is maar is eigenlijk bang. Ze wil liefhebben, maar haat het als ze het doet, en ze wil bemind worden, maar straft iedereen die van haar houdt. Ze lijkt verknocht aan de pijn en zich niet te willen losmaken van God de Vader, moeder, paniek en bevrijding. Plath verlangt naar haar vader en dus naar de dood. Ze heeft niet alleen een ingewikkelde relatie met de mannen in haar leven maar ook met de vrouwen: ze voelt zich het eigendom van bevoogdende vrouwen zoals haar moeder en de weldoensters en rekent in haar roman The Bell Jar met hen af. Ook vrouwen zonder kinderen zoals Olwyn, Dido Merwin en Assia krijgen ervan langs.
MotievenDood

Plath verlangt naar haar vader en de dood, haar moeder brengt haar de dood en haar man wordt haar dood. En uiteindelijk wordt haar dood zijn dood want ‘Een zelfmoord doodt twee mensen, Maggie, daar is hij voor bedoeld.’ (Arthur Miller over de zelfmoord van Marilyn Monroe, pagina 260) Vanwege de gaten in haar handen die de pijlen in de omheining maken als ze daaroverheen klimt na een bezoek aan hem, noemt ze hem ‘mijn kruisiging’ en omdat ze na haar zelfmoordpoging uit de dood herrezen is, vergelijkt ze zichzelf met Jezus. Ze praat veel over de dood maar Hughes denkt dat ze dan spreekt over een symbolische, een poëtische dood: voordat je kunt scheppen, moet je sterven. Hij is niet bang van een dergelijke dood want volgens hem gaat alle literatuur over de strijd tegen het kwaad, tegen wat uit is op onze dood. Pas als ze haar poëtische zelf gevonden heeft en een goed gedicht schrijft over een vrouw op weg naar haar dode vader, schrikt hij. ‘Pappie was terug en hij bleef bij ons logeren.’ (pagina 201) Niet de Ierse dichter en Al Avaraz zijn zijn rivalen maar met haar vader en de dood strijdt hij om haar ziel. Haar verlangen naar de dood is een verlangen naar een leven zonder man en kind, zonder verantwoordelijkheden, zonder beroemd willen worden.

Spiritualiteit

Hughes is erg spiritueel en voelt vaak aan of droomt dat er dingen gaan gebeuren. Er zit ook veel symboliek in hun leven. Zo voorspelde zijn horoscoop op de dag van hun ontmoeting hem dat hem een rampzalige ontmoeting te wachten stond, Lucas wil hem niet helpen met een liefde die verdoemd was, vergelijkt Sylvia zichzelf met Celia Copplestone in ‘The Cocktail Party’ van T.S. Eliot ‘die een manier van leven koos, die naar de dood moest leiden’(pagina 17) als de omgekeerde pijlpunten op de omheining rond haar campus gaten in haar handen maken, is vrijdag de dertiende de geboortedag van haar vader en de dag dat hij hen het ongeluk instort, wordt de gevonden vogel net als Plath vergast, ziet en schildert Rogouin een aapachtige belager achter haar en ziet Hughes dan een slang weg kronkelen, ziet hij in een visioen hun toekomstige huis en een kerkhof, wordt de haas in het hoorspel werkelijkheid en er zijn nog veel meer voorbeelden. Hughes heeft deze voorspellende gaven omdat hij in staat is diep in zichzelf af te dalen, zijn echte zelf kent.
Titelverklaring 

De ik heeft altijd een afkeer gehad van het autobiografische, in tegenstelling tot Sylvia Plath. Om haar haar eigen poëtische stem te laten ontdekken probeerde hij steeds haar weg te leiden van haarzelf naar een onontgonnen binnenwereld. In zijn laatste bundel Birthday Letters gebruikt hij op advies van zijn gestorven bruid voor het eerst de eerste persoon enkelvoud – ik – en dat werkte louterend. De laatste zin van het boek is dan ook: ‘… en ik zei het, ik.’

De titel van het boek heeft hiermee te maken, alleen is er van de ‘ik’ ‘jij’ gemaakt: ‘Met de titel Jij zegt het legt Connie Palmen de stem bij haar protagonist Ted Hughes. Hij mag zijn visie geven op zijn huwelijksperiode met Sylvia Plath.’ (Ruud 2015) De titel ‘Ik zeg het’ had waarschijnlijk te veel de indruk geweest dat Palmen zelf aan het woord is. Dat is ze natuurlijk ook maar het is de bedoeling dat je denkt dat Hughes de ik is.

Beoordeling:

Voordat ik het boek van Connie Palmen ging lezen, wist ik niks af van de hele situatie rondom Ted Hughes en Sylvia Plath. De thema’s die Connie Palmen in haar boek gebruikt komen heel erg naar voren. Zelf vind ik het een heel erg mooi geschreven boek, heel gedetailleerd waardoor je het wel heel goed begrijpt, vanuit Ted zijn kant. Nadat ik het boek had gelezen ben ik mij gaan verdiepen in het verhaal wat er nou allemaal is gebeurd rondom deze 2 personages. Hierdoor snapte ik het verhaal beter.

Het Gouden Ei- Tim Krabbé

Samenvatting:

Rex pakte het polaroid-toestel uit Saskia’s mand en maakte een foto van het benzinestation. Een grapje voor zometeen, maar hij zag ook de blikken al voor zich die kennissen, Saskia en hijzelf elkaar nog jaren later zouden toewerpen als ze het onderschrift in het album zagen: TOTAL-tankstation met daarin Saskia, enkele minuten voordat zij voor het eerst op de Autoroute zal chauffeuren. De foto aan een punt houdend keek hij hoe het TOTAL station en de geparkeerde auto’s, haast of ze even leefden, uit de chemicaliën opdoemden.

 Personages:
Rex
Rex is een vriendelijke man die veel voor anderen over heeft. Hij wilt bijvoorbeeld weten wat er met Saskia is gebeurd en dat moet hij zelf bekopen met de dood. Daarnaast is hij een doorzetter, hij laat zich niet snel iets vertellen en zet altijd door totdat hij zijn eindpunt bereikt heeft. Over het uiterlijk van Rex krijg je niks te weten in het verhaal.

Saskia

Saskia is een vriendelijke roodharige vrouw die een relatie met Rex heeft. Ze is ijdel en wil er altijd goed uit zien en vindt het fijn om haar zaakjes op orde te hebben.

Raymond Lemorne

Raymond Lemorne is een 41-jarige Franse man die als scheikundeleraar op een school werkt met middelbare scholieren. Hij heeft een vrouw en twee kinderen. Het is een gewelddadige man met aparte gedachten die daar apart mee om gaat. Hij denkt niet zo vaak aan anderen. Het liefste ziet hij mensen pijn hebben en hij vindt het dan ook niet erg om mensen pijn te doen.

Lieneke

Lieneke is een vriendin van Rex nadat Saskia ontvoerd is. Ze hebben het leuk als ze samen zijn, maar verder gebeurt er weinig tussen hen.
Thematiek Dood van een geliefde

Het thema is de dood van een geliefde. Saskia en Rex zijn een stel op vakantie wanneer Saskia opeens verdwijnt. Lange tijd is ze vermist en weet Rex niet wat er aan de hand is. Dit komt pas later uit wanneer Rex met zijn nieuwe liefde op vakantie gaat. Als de dader zich bij Rex meldt blijkt hoeveel hij van Saskia houdt: hij komt er alleen achter wat er met Saskia is gebeurd als hij hetzelfde ondergaat en dat doet hij uiteindelijk. Dit moet Rex ook met de dood bekopen.
Titelverklaring 

De titel ‘Gouden Ei’ slaat op een droom van Saskia. Toen ze klein was droomde ze dat ze opgesloten zat in een gouden ei, dat door het heelal vloog. Alles was zwart, er waren niet eens sterren, ze zou er altijd moeten zitten en ze kon niet doodgaan.

Dit slaat op de eenzaamheid die ze toen in haar droom voelde en ook het ‘opgesloten’ zitten in bepaalde gedachtes of gevoelens. In dit boek voelt Rex zich ook wel eens zo: als Saskia niet meer bij hem is voelt hij zich alleen en weet hij niet meer wat hij moet doen. Het liefste wil hij weten wat er met Saskia aan de hand is. In het verhaal wordt dan ook een aantal keer terug verwezen naar de droom over het gouden ei van Saskia.

Beoordeling

Door de spanning in het boek ‘Het Gouden Ei’ vond ik het een erg leuk boek om te lezen. Het is echter dan ook niet een heel erg dik boek waardoor je er snel en gemakkelijk doorheen leest. Het lijkt net alsof je het verhaal zelf meemaakt, hierbij schets ik ook dan een beeld hoe het eruit ziet.

Oorlog en Terpentijn-Stefan Hertmans

Samenvatting

Het verhaal van een kleine held in de Grote Oorlog die ervan droomde kunstenaar te worden.
Vlak voor zijn dood in de jaren tachtig van de vorige eeuw gaf de grootvader van Stefan Hertmans zijn kleinzoon een paar volgeschreven oude cahiers. Jarenlang durfde Hertmans de schriften niet te openen – tot hij het wél deed en onvermoede geheimen vond. Het leven van zijn grootvader bleek getekend door zijn armoedige kinderjaren in het Gent van voor 1900, door gruwelijke ervaringen als frontsoldaat in de Eerste Wereldoorlog en door een jonggestorven grote liefde. In zijn verdere leven zette hij zijn verdriet om in stille schilderkunst. Stefan Hertmans’ jarenlange fascinatie voor zijn grootvaders leven bracht hem uiteindelijk tot het schrijven van deze aangrijpende roman.

Personages:

Urbain Mertier
Het gaat in dit boek eigenlijk alleen om Urbain. Stefan Hertmans heeft bewondering voor zijn opa die ene hoge leeftijd heeft bereikt. Hij heeft een armoedige en zware jeugd gehad en een vader die jong stierf. Zij moeder is eigenlijk tegen haar wil hertrouwd met haar buurman Henri met wie Urbain niet zo goed kan opschieten. Hij gaat naar de militaire school en moet zich door de oorlog heenslaan. Hij is daarin slim en dapper en hij wordt onderscheiden vanwege zijn heldenmoed. Hij weet te overleven en na de oorlog wordt hij verliefd op een jong meisje Maria. Maar opnieuw slaat het noodlot toe. Ze sterft aan de gevolgen van de Spaanse groep. Schuldbewust trouwt hij met haar oudere zus (een variant van het zwager huwelijk) Ze is niet aantrekkelijk en seksueel stelt het niets voor. Toch blijft hij haar trouw. Hij werpt zich helemaal op de schilderkunst en vindt dat je alles zo natuurgetrouw moet nabootsen. Hij houdt niet van moderne schilderkunst. Het boek is eigenlijk een eerbewijs van een kleinzoon aan zijn opa. Hij kent de voorgeschiedenis uit cahiers die zijn opa na de dood van zijn vrouw heeft opgetekend.

 Thematiek

Oorlog: algemeen

Vooral in deel II van de roman worden de verschrikkingen van de loopgravenoorlog in België verteld. De slag om de IJzer, Schiplaken en Ieper geven aan hoe zinloos de oorlog was. Er sterven aan beide kanten veel onschuldige jongens die vaak met drank en drugs de loopgraven worden uitgestuurd. Urbain is een held (hij krijgt ordes voor heldenmoed) in een zinloze oorlog, die hij weet te overleven, maar waarvan hij later toch trauma’s heeft overgehouden.
Motieven Moeizame liefdesrelaties

Op 23-jarige leeftijd ziet Urbain voor het eerst een naakte vrouw uit een poel komen lopen. In de oorlog heeft hij voor het eerst een keer zelfbevrediging. Na de oorlog wordt hij meteen verliefd op Maria, maar zij sterft voordat ze kunnen trouwen. Dan trouwt hij met haar oudere zus Gabrielle. Het is wel een harmonieus huwelijk (geen ruzies ed.) maar van een lichamelijke liefde en plezierige seks is geen sprake. Urbain berust daar de rest van zijn leven in. Hij schildert zijn grote liefde Maria Emelia als een naakte Venus af.

Vader-zoonrelatie

Urbain is ook wel dol op zijn vader. Hij wil het schilderen van hem overnemen. Als hij in de oorlog in Liverpool moet herstellen, ziet hij dat zijn vader daar in een kerk een schildering heeft gemaakt waarin hij zijn zoon en zichzelf heeft opgenomen. Dat maakt veel indruk op Urbain. Hij kan het later slecht vinden met zijn stiefvader Henri.

Moeder-zoonrelatie

Urbain heeft een bijzondere band met zijn moeder. Als zijn vader in Liverpool is, zorgt hij goed voor haar: hij is dan de man in huis (parentificatie). Als de Grote Oorlog uitbreekt, komt ze hem opzoeken en eten brengen. Na de dood van zijn vader hertrouwt Celine, maar Urbain vindt dat niet fijn.

Kunstwereld

Urbain vindt zijn grote hobby in het namaken van beroemde schilderijen. Hij is een kopiist. Daarmee heeft hij de trauma’s van zijn leven kunnen overwinnen.
Beoordeling:
Inktaap Jury rapport:

Een biografie geschreven door een kleinzoon als portret voor zijn grootvader. Dat is waar dit boek op neer komt maar stijgt hier in realiteit boven uit vanwege meerde aspecten.  Een voorbeeld hier van is dat het boek zowel geschreven is in de ik-perspectief van Stefan de schrijver als Urbain de hoofdkarakter met beide verschillende visies. Dit is ook terug te zien in de schrijf taal die in het eerste en derde deel, dat geschreven werd van uit Stefan. Hier werd gebruik gemaakt van hele lange zinnen met moeilijke verbanden dat het lees gemak verminderd. Maar hier tegen over weer een makkelijke schrijftaal in deel twee dat geschreven werd van uit Urbains perspectief. Hiernaast werden foto’s uit eigen archief gebruikt. en werd er extra aandacht gegeven op kunst van dit tijdperk dat zou kunnen aansluiten op jouw interesse. Maar vooral boven alles is het Stefan gelukt om dit waar gebeurd levens verhaal te vertellen als een spannende roman met variatie en detail in omgeving dat flink je interesse aanwakkert maar jammer genoeg ook voor een traag verloop in het verhaal zorgt.
Eindcijfer: 6,8

Vervoering-Shantie Singh

Samenvatting: 

In 1912 ontvlucht Ramdew Raj na de dood van zijn moeder India. Ronselaars beloven een beter leven in Suriname. Met vele anderen stapt Ramdew op een schip, waar hij meteen al argwaan krijgt. Ook Kumari Nandi en Shakuntala Mohan maken de overtocht. Kumari zorgt voor Ramdew als hij het niet meer ziet zitten. Zij vraagt hem in ruil met haar te trouwen. Hij stemt toe, hoewel Shakuntala zijn grote liefde is. Ramdew en Kumari werken als contractarbeiders onmenselijk hard. Ramdew verwerft al snel aanzien onder de andere arbeiders. Na vijf jaar zijn ze vrij en vestigen ze zich op een eigen stuk land in Nickerie, waar ze weer keihard moeten werken. Kumari blijft kinderloos en Ramdew verwekt een zoon bij Shakuntala. Kumari wil Shakuntala niet in huis hebben. Ramdew neemt daarom Piya Narain als tweede vrouw om voor nageslacht te zorgen. Ramdew groeit uit tot een invloedrijke man en wordt de Raj genoemd. Kumari heeft grote invloed op al zijn beslissingen. Dankzij Piya kunnen ze een groot gezin stichten. Alles gaat voorspoedig, totdat de aanwezigheid van Yash, de zoon van Shakuntala, tweespalt zaait. Uiteindelijk vertrekt Yash. Hij gaat in het leger. In 1944 trouwt hij met Nirmala, een meisje uit Paramaribo. Ze vestigen zich in Nickerie. Hun eerste zoon, Ravi, brengt Yash bij Shakuntala onder. Er volgen jaren van hard werken. Het gezin breidt zich gestaag uit. Als in 1954 de Raj sterft, wordt Mukesh geboren. Yash ziet dat Mukesh een bijzondere jongen is en stuurt hem naar een goede school. Mukesh schrijft de indrukken die hij opdoet op. Op school blinkt hij uit. Als de twee huisgenoten van Shakuntala omkomen en zij terug naar India wil, stelt Yash Ravi aan zijn kinderen voor en neemt hem in huis. Mukesh gaat in Paramaribo voor onderwijzer studeren. Hij wordt verliefd op Seema en trouwt met haar. Als ze samen in Nickerie arriveren, is zijn moeder net overleden. Mukesh en Seema vertrekken naar Nederland. Met vallen en opstaan bouwen ze een nieuwe leven op. Mukesh begint als arbeider in een fabriek en weet zich gestaag op te werken. Ook Seema vindt werk. Ze krijgen een dochter, Sandra, en een zoon, Stefan. De kinderen groeien op. Stefan heeft moeite zich aan de regels te houden en hij botst regelmatig met zijn vader. Als hij in Naina zijn grote liefde vindt, wordt hij rustiger. Sandra is een gemakkelijk en intelligent kind. Ze krijgt belangstelling voor de familieverhalen en gaat die als dansende verhalenverteller, zoals haar overgrootmoeder Shakuntala, doorgeven. Een huwelijk met Arjun, op wie ze eerst verliefd is, wijst ze af, omdat ze bang is haar eigen cultuur bij hem te verliezen.

Personages:

Yashoda (16e eeuw), een moedige Rajput-vrouw, negeert de wetten van haar clan en weigert in het vuur te lopen na de afslachting van de mannen. Ze vlucht met haar dochter. Ze is de stammoeder van Shakuntala en Yash. Yash is naar haar vernoemd.

Ramdew Raj, de Raj (1894-1954), een Hindoestaan, zorgt na de dood van zijn vader voor zijn moeder. Tijdens het werken op de plantage vergeet hij alles om zich heen. Hij denkt dat Shakuntala nooit zijn vrouw zal worden en trouwt met Kumari. Met haar en met Piya bouwt hij een eigen ‘imperium’ op. Hij is een sterke man, maar onderkent ook de kracht en Leeswijzer Shantie Singh Vervoering. Vier generaties, drie continenten Jaar van uitgave 2014 Genre Familiekroniek ISBN 978 90 445 3421 4 Uitgever De Geus i.s.m. Oxfam Novib auteur leeswijzer Marlene Lunter intelligentie van vrouwen. Dat hij zijn oudste zoon naar een vrouw vernoemd, is zeer ongebruikelijk. Kumari heeft grote invloed op hem. Hij is een goede redenaar en een goede strateeg. Hij dwingt respect bij de mensen af.

Shakuntala Mohan, Hindoestaans, is een dansende verhalenverteller. Ze is de grote liefde van Ramdew en de moeder van zijn oudste zoon Yash. Ze woont teruggetrokken met twee mannen die een homoseksuele relatie hebben. De omgeving ziet haar als een heks. Ze wordt depressief als de Raj haar verlaat en leeft dan met de verhalen in haar hoofd. Het duurt lang voor ze weer naar buiten treedt met het vertellen en dansen.

Kumari Nandi, Hindoestaanse, heeft als weduwe geen leven meer in India en ze vlucht als contractarbeider naar Suriname. Uit eigen belang zorgt ze voor Ramdew op het schip, want ze heeft een echtgenoot nodig om in Suriname te overleven. Ze weet dat Ramdew helemaal weg is van Shakuntala. Ze vecht voor haar plaats. Ze kan geen kinderen krijgen. Ze is statig en bij feestelijkheden beladen met ouderwetse zilveren sieraden uit India. Ze gebruikt Amitav om Yash weg te krijgen.

Piya Narain, afkomstig uit Guyana, is pas zestien als Ramdew met haar trouwt. Ze is heel vruchtbaar en baart kind na kind. Ze is veel moderner dan Kumari. De gouden sieraden die ze draagt symboliseren dat. Zij brengt uit naam van Ramdew voedsel naar Shakuntala en zij steunt Yash.

Ghumroo is een contractarbeider op de plantage en raakt bevriend met Ramdew. Hij is zijn land ontvlucht vanwege de schulden van zijn vader. Hij heeft een slechte knie, is een durfal en een begenadigd spreker.

Amitav Raj is de oudste zoon van Raj en Piya. Hij is lang en breed en heeft de uitstraling van een dichter die onder het leven lijdt. Hij kan onderhoudende gesprekken voeren. Als kind kan hij goed met Yash opschieten, totdat Kumari hem tegen Yash opzet.

Ruimte:

De roman bestaat uit vijf delen en sluit af met een epiloog van twee bladzijdes. De delen zijn onderverdeeld in hoofdstukken die ook allemaal een titel hebben. Qua chronologie komt het tweede deel voor het eerste. Tussen het tweede en het eerste deel zit een tijdsprong van ongeveer elf jaar, tussen het eerste en het derde deel ook. Het verhaal van Yashoda, dat Shakuntala als eerste vertelt, speelt zich in de 16e eeuw af. Voor in de roman is een stamboom van de vier generaties opgenomen. De roman volgt uit elke generatie voornamelijk één persoon. Achtereenvolgens zijn dat Ramdew, Yash, Mukesh en Sandra.

Beoordeling:

De debuutroman van Shantie Singh ‘Vervoering”. Met dit boek wil de schrijver ons een verhaal over een immigrantenfamilie vertellen. Shantie heeft haar eigen schrijfstijl waardoor je het gevoel krijgt alsof je de hele familie echt leert kennen. Helaas was de boek in de delen onderverdeeld en deze delen waren niet chronologisch. Doordat werd het verhaal wat ingewikkeld. Ondanks de chaotische delen wil je toch het verder lezen. Niet alleen mooi schrijfstijl van de schrijver zorgde daarvoor. De auteur heeft een beetje spanning aan zijn verhaal ‘toegevoegd’. Omdat het boek over immigrantenfamilie gaat, gaat het ook tegelijkertijd over andere culturen. Alle deze elementen zorgen dat je verder verder en verder wil lezen. Jammer dat de vertaling helemaal achterin stonden, waardoor je de hele tijd moest gaan uitzoeken wat de betekenis van een woord was. Voetnoten waren handiger geweest.

Eindcijfer: 7.1

 

Malva-Hagar Peeters

Samenvatting:

Vanuit het hiernamaals vertelt een jonggestorven meisje haar verhaal aan een hedendaagse schrijver.
Het meisje is met een waterhoofd geboren, heet Malva en is de enige dochter van de grote Chileense dichter Pablo Neruda. Vanwege haar gebrek verzwijgt de grote dichter het bestaan van zijn dochter. Noch in zijn poëzie, noch in zijn memoires is er sprake van Malva.
Dat Malva juist Hagar Peeters uitverkoren heeft, dat kan niet anders, twee redenen: Hagar is een dichter en Hagar heeft een vader die haar de eerste elf jaar van haar leven eveneens heeft ontkend.
Dat schept een natuurlijke band.
In haar hiernamaals is Malva omringd door lotgenoten en praat zij onder andere met de oude filosoof Sokrates. De Poolse Nobelprijswinnaar Szymborska waart er rond en Federico Garcia Lorca vertelt haar over haar vriendschap met haar vader. Haar lotgenoten zijn van een andere orde; drie kinderen van grote literaire importantie. De zoon van Henry Miller die het syndroom van Down had, de schizofrene dochter van James Joyce en de dwerg Oscar Matzerath als papieren zoon van Günther Grass, almaar roffelend op zijn trommeltje.
Opvallend aanwezig in het boek Malva is de puntkomma. Het symbool voor Malva voor een triest leven voor haar dood op achtjarige leeftijd en het schitterende verhaal dat zij daarvan na haar dood gemaakt heeft.
Een vader die zijn kind verloochend, kan uiteraard geen positief ogend portret opleveren. Vooral niet als het uit de mond van een dochter komt. Neruda wordt neergezet als een liefdeloze schuinsmarcheerder die zijn vrouw, Malva’s moeder,

Thematiek:

Een belangrijk thema wat in het boek Malva naar voren komt is de vader-dochter relatie. Hier bedoel ik de relatie tussen Hagar en haar vader. Die met haar eigen ervaringen van vroeger het boek Malva heeft geschreven. Hierin komt de relatie van Malva zelf en haar vader Pablo Neruda heel erg naar voren.

Titelverklaring:

Malva werd geboren met een waterhoofd en die aandoening was voor haar vader reden genoeg om zijn dochter in zijn memoires over te slaan. In de roman van Hagar Peeters krijgt zij alsnog een stem.Door Malva een stem te geven, geeft Hagar Peeters de dochter van Neruda weer bestaansrecht. Vanuit een hiernamaals geeft ze haar kijk op de geschiedenis van haar ouders en zichzelf weer.

Beoordeling:

Ik vond het idee waarmee Hagar Peeters dit boek heeft geschreven heel mooi, echter vond ik het wel een moeilijk boek om te lezen door het gebruik van te lange zinnen. De vader-dochter relatie vind ik echter prachtig naar voren komen in het boek Malva van Hagar Peeters.

Ik kom terug-Adriaan van Dis

De auteur van het boek ‘Ik kom terug’ is Adriaan van Dis. De uitgever van het boek is Atlas Contact 2014.
Het boek ‘Ik kom terug’ heeft 288 pagina’s.

Samenvatting:

De verteller (ongeveer 65 jaar) woont in Parijs en heeft slechts weinig contact met zijn moeder die sinds haar 86e jaar in een rusthuis zit. Ze vraagt hem als ze al dik in de negentig is of hij voor haar een zelfmoordpil kan regelen, want ze wil niet helemaal aftakelen. In ruil daarvoor biedt ze hem aan haar verleden te onthullen, wat ze tot nu toe aardig verborgen heeft kunnen houden.
Van Dis woont in Parijs en komt over om met haar naar het dorp van haar jeugd in Brabant te gaan. Daar is ze afkomstig uit het rijke boerenleven en ze brengt herinneringen naar boven uit de tijd van WOI toen Belgische vluchtelingen onderdak in het dorp kregen. Hij beseft dat hij talloze keren het dorp onderweg naar Parijs heeft gepasseerd. Later wordt hij in de buurt uitgenodigd voor een lezing met voornamelijk plattelandsvrouwen, waarbij hij veel Van Dissen ontmoet. Zelf wordt hij door de familie beschouwd als een bastaardkind. Zijn vader was de tweede partner van zijn moeder Marie. Kenmerk in de familie en van moeder Marie is dat er heel wat afgelogen is en dat er heel wat taboes zijn. Moeder begint steeds meer dingen uit het verleden op te rakelen en lijkt meer in het verleden te gaan leven. Soms ontroert het de verteller, soms raakt hij geïrriteerd.

Marie zegt dat haar karma is dat ze steeds (eventueel in vorige levens) de vrouw naast de soldaat is geweest, want Just, van afkomst een bruine Nederlander zat in het leger. Toen ze naar Nederlands-Indië verhuisden, moest hij meestal op patrouille en moest ze zich maar zien te redden. Ze was vaak de enige vrouw in een gezelschap van heel veel mannen en ze moest zich heftig verweren. Daarna was de toestand erger geworden in het Jappenkamp waarover ze vooralsnog weinig kwijt wil.

In het verhaalheden vraagt ze steeds om de pil die Van Dis haar moet geven. Ze klaagt dat ze lichamelijk achteruit gaat: een vleesboom heeft die ze niet meer kan verhullen. Dan komt het verhaal dat ze een ongeluk met een auto heeft gekregen in Indië en dat er daarna geen kinderen meer mochten komen. Van Dis heeft drie halfzussen, van wie er nog maar één leeft: Saskia die In Italië woont. Moeder gelooft in allerlei oosterse godsdiensten en zweert bij het Tibetaanse dodenboek. Ze gelooft er volop in en hilarisch is de herinnering van de verteller aan een bezoek in Londen aan een swami die duidelijk de boel bedondert.

Andere herinneringen zijn het bezoek aan oude religieuze tantes die het over de erfenis hebben. Want Adriaan is een bastaardkind en mag die nu wel mee-erven. Ook over de chocolaatjes die de moeder alleen al van een bepaalde winkel wil hebben. Hij koopt ze nog steeds voor haar.
Af en toe reageert ze heel venijnig en krijgt Adriaan er flink de pest over in. Toch is ze hard voor haar zelf. Dan wil ze weer ineens stoppen met eten en weigert ze al het voedsel van het rusthuis.
Dan besluit Adriaan die intussen al van Parijs naar de Achterhoek is verhuisd een gastenkamer in het rusthuis te nemen.
Ze vertelt verder over een Duitse zendingsarts Carl met wie ze een overspelige relatie heeft gehad, maar die het niet overleefd had. Ze had een graf voor hem gekocht, vlak bij het graf van haar eerste man Just die onthoofd werd door de inlandse rebellen. Ze was daarna verliefd geworden op een tweede Just, de biologische vader van Adriaan, die echter een slechte relatie met zijn zoon had en hem veel sloeg. Ze waren teruggegaan naar Nederland waar ze eerst in een doorgangshuis voor repatrianten moesten wonen, totdat een erfenis van een van de religieuze tantes loskwam. Toen konden ze naar een ruim huis vertrekken.

Halfzus Saskia is inmiddels gealarmeerd en komt uit Italië over om haar moeder te verzorgen. Ook met haar is er geen innige band. Adriaan trekt zich even terug in De Achterhoek. Dan wil Saskia het stervensproces versnellen door een aardbeiendieet toe te passen.
Maria laat Adriaan een brief lezen van Carl die vertelt over de slechte situatie die Adriaans vader bij het werken aan de Birmaspoorlijn heeft moeten doorstaan. Misschien begrijpt de zoon dan de grillen van zijn vader beter.
Adriaan krijgt een uitnodiging voor het literaire festival in Parijs en neemt afscheid van zijn moeder. Hij zal haar niet meer levend terugzien, want Saskia laat een arts morfine toedienen en ineens is moeder dood. Adriaan vertrekt meteen want naar Nederland, maar de kist is al dicht.
Alles wordt snel afgehandeld: van een erfenis blijkt geen sprake meer te zijn: moeder zat diep in de schulden. . Een week laten ze de spullen intact dat had moeder gevraagd, omdat ze zou terugkomen . In de slotpassage ziet de verteller zijn moeder binnenkomen: ze kijkt naar zijn aantekeningen en knikt dat het goed is.

Personages:

Adriaan van Dis:
Hij heeft een hekel aan zijn vader gehad en zijn moeder is altijd op een afstandje gebleven. Hij vindt haar berekenend en sluw. Als Saskia overkomt speelt Marie hen tegen elkaar uit. (blz. 247) Verdeel en heers- bang om de macht over haar twee kinderen te verliezen- we kenden het spel. Ja soms was het oprecht slecht mens.Hij vindt zich wel een indringer in zijn moeders leven.

Moeder Marie:
Moeder sterft in 2011 nadat ze haar zoon in de laatste jaren van haar leven een beetje meer deelgenoot heeft gemaakt van haar verleden. Ze vertelt haar herinneringen in ruil voor een zelfmoordpil. Ze heeft de hele tijd leugentjes opgehouden en gezwegen. Nu wil ze schoon schip maken. Ze geeft echter niet alles prijs. Ze reageert ook af en toe helemaal niet zo leuk. Maar ze is daarnaast hard voor zichzelf: over het Jappenkamp laat ze niet veel los. Er blijft ook wel humor aanwezig. Haar famous last words zijn: “Maxime Verhagen is een vreselijke druiloor.”

Thematiek:

Moeder-zoonrelatie:

Het thema van dit boek is erg duidelijk: moeder-zoonrelatie. Aan het einde van haar leven maakt de moeder contact met haar zoon Adriaan. Ze heeft lang gezwegen en soms leugens verspreid, maar in ruil voor een zelfmoordpil wil ze de verhalen van haar leven aan hem vertellen. Er is een vrij grote afstand tussen de verteller en zijn moeder. Hij wordt door haar meegesleept naar het verleden, leert haar daardoor beter kennen, maar constateert ook dat er een groot gat tussen hen gaapt. Dat resulteert soms in scenes waarin ze dicht bij elkaar komen, maar ook in passages waarin hij toch weer afstand van haar neemt en heel cynisch kan reageren op gedrag en uitingen van haar kant.

Motieven:

Het geheim

De moeder van Adriaan draagt al heel haar leven het Indische geheim met zich mee o.a. haar overspel en de geschiedenis van Adriaans vaders. ze biedt aan schoon schip te maken in ruil voor een genadige dood. Symbool voor het geheim staat de kist uit Indië, waarvan de moeder tot na de dood de sleutel om haar nek bewaart. In de kist zitten documenten over de Indische geschiedenis van Marie. Maar ook levensbeschouwelijke teksten en brieven die ze aan iedereen in de wereld verstuurde.

Tweede Wereldoorlog

De oorlog in Indié is een belangrijk motief in deze roman. Marie heeft met haar dochters in een Jappenkamp gezeten, maar wil daar niet al te veel over vertellen. Toch hebben ze het verschrikkelijk zwaar gehad. Bovendien is de eerste man van Marie door de inlandse opstandelingen onthoofd.

Leugens en bedrog

De moeder heeft er een gewoonte van gemaakt om niet helemaal eerlijk tegenover haar directe omgeving te staan. In Hoofdstuk 5 hamert de verteller er steeds op dat hij wil dat iedereen eerlijk is en dat er in zijn familie zoveel gelogen wordt. In zijn disclaimer geeft hij ook aan dat het verhaal dat van zijn moeder is en dat daar best een leugenachtige verdraaiing in kan schuilen. Ook over haar vermogen heeft de moeder gelogen. Ze is niet rijk, heeft veel niet-betaalde rekeningen na haar dood achtergelaten en veel schulden gemaakt.

Vader-zoonrelatie

De relatie tussen Adriaan en zijn vader was niet goed. Hij werd door hem geslagen (lees: Nathan Sid) Hij schrijft dan ook niet positief over hem: zijn moeder probeert hem nog te vertellen dat het best een aardige man was.

Relatie tussen broer en zus
De verhouding tussen Adriaan en zijn drie halfzussen is niet best. Er zijn er in het verhaalheden bovendien al twee overleden. Bij de dood van zijn moeder assisteert de Italiaanse Saskia. Ook tussen is de verhouding koel.

Dood
Moeder Marie van Dis heeft een doodswens. Ze is oud geworden en wil niet helemaal aftakelen. Ze wil dat haar zoon een zelfmoordpil regelt, waarvoor ze hem zal belonen met verhalen uit haar verleden. Uiteindelijk versterft ze: haar dochter Saskia brengt haar tot het aardbeiendieet en uiteindelijk deelt een morfine-injectie de laatste klap uit.

Overspel

Moeder Maria geeft aan haar zoon toe dat ze overspel heeft gepleegd in Nederlands-Indië met de Duitse zendingsarts Carl. Hij heeft de Tweede wereldoorlog niet overleefd en ze heeft voor hem een graf laten maken.

Beoordeling

Ik vind het boek ‘Ik kom terug’ van Adriaan van Dis een erg mooi geschreven boek, het was ook redelijk makkelijk te lezen. Alleen kon ik mijzelf niet erg goed verplaatsen in de rol van het hoofdpersonage. De thematiek die in het boek heel erg naar voren komt is de moeder -zoonrelatie. Ik vind dat het boek dit heel erg goed beschrijft.

Boekenlijst

Boeken die ik ga lezen dit jaar:

Van Simone van der Vlugt :
- Schaduwzuster, Het laatste offer, Blauw water, Op klaarlichte dag, Het bosgraf, De reünie

Andere boeken:
- Ik kom terug van Adriaan van Dis – Atlas Contact (Libris Literatuur Prijs 2015)
- Orgelman van Mark Schaevers – De Bezige Bij (Gouden Boekenuil 2015)
- Oorlog en terpentijn van Stefan Hertmans – De Bezige Bij (AKO Literatuurprijs 2014)
- Vervoering van Shantie Singh – De Geus (Caribische nominatie)

Hallo wereld!

Welkom op HPBlogs. Dit is het eerste bericht op je splinternieuwe weblog. Je kunt dit bericht zelf aanpassen of verwijderen.


Belangrijk: je wachtwoord aanpassen
Je hebt zojuist van het systeem een wachtwoord ontvangen. Dit is een vrij lastig wachtwoord, het is daarom aan te raden het direct aan te passen. Je kunt het aanpassen onder Gebruikers > Jouw Profiel > Wachtwoord veranderen. Je kunt daar een nieuw wachtwoord kiezen (wat je 2 keer moet invoeren, om te controleren op typefouten).


En nu?
Om je op gang te helpen, hebben we wat uitlegpagina’s online staan. HPBlogs.nl is onze website, waarop alle benodigde informatie over de weblogs te vinden is. Als je nog vragen hebt, kun je die ook via daar stellen.

Veel plezier met je nieuwe weblog! Je kunt nu dit bericht verwijderen en aan de slag.