Het leenstelsel

Het leenstelsel
Vanaf 1 september geldt dat de basisbeurs voor HBO en WO verdwijnt. Je krijgt als je aan het hbo of wo gaat studeren van 1 september 2015 geen basisbeurs meer. In plaats daarvan kun je lenen. Je kunt tot maximaal 1016 euro, (dat is de basisbeurs en college krediet bij elkaar opgeteld) per maand lenen (dat is inclusief aanvullende beurs). Hoeveel je wilt lenen mag je zelf bepalen.
Voor meer informatie klik op de link.

Inschrijven voor een vervolgopleiding

Let op! je moet uiterlijk 1 mei hebben ingeschreven voor een vervolgopleiding.
Je schrijft je in via de website van de opleiding waar je wilt studeren. Je wordt dan doorverwezen naar studielink. Om je te kunnen inschrijven heb je een digid nodig. Als je die nog niet hebt, dan moet je deze aanvragen. Het duurt altijd even voordat je deze binnen hebt. Dus vraag je digid op tijd aan.