handige ict-onderwijstools uitgelegd

Op zoek naar lesideeën en lesvoorbeelden voor ict-lessen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs? Docent Herman van Schie heeft 31 lesideeën/handleidingen  gebundeld. Ga bijvoorbeeld aan de slag met het maken van online puzzels, weblogs, nieuwsbrieven, 3D of quiz. De link voor de bundel: http://members.home.nl/hvanschie/verzamelde%20lesbrieven.pdf

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Flipping the classroom

Een hot item, voor velen misschien een alweer een nieuwe term in het onderwijs.

Het gaat erom dat instructiemomenten “online” worden  gezet bijv een kanaal met instructievideo’s, zodat leerlingen die thuis op elk gewenst moment kunnen bekijken. Tijdens de lessen is er dan meer tijd is om andere dingen te doen zoals opdrachten maken, samenwerken, onderzoek doen etc. 

Op HP is een deel van de sectie wiskunde hier al druk mee bezig. Er worden instructiefilmpjes gemaakt en middels een wiskundeblog gedeeld. Leerlingen kunnen dat kijken en terugkijken zo vaak als nodig is. http://hpblogs.nl/wiskunde/

Via onderstaande link kun je op de site van kennisnet meer lezen over “flipping the classroom”en een filmpje bekijken.

http://docentvo.kennisnet.nl/2926/2926

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

kennisnet dossier laptoponderwijs

Kennisnet heeft een dossier gemaakt over ons laptoponderwijs.

“Na twee jaar experimenteren werken vanaf dit jaar alle brugklasleerlingen van het Helen Parkhurst in Almere met netbooks. Waarom is gekozen voor netbooks? Hoe zorgt de school voor geprofessionaliseerde docenten? Hoe komen de docenten aan geschikt materiaal? En hoe bevalt het de leerlingen, die nu een paar weken een eigen netbook hebben? Daarover maakte Kennisnet dit dossier inclusief filmpje ”

http://schoolleidervo.kennisnet.nl/

Het hele dossier over laptops en tablets in het onderwijs vind je hier:

http://dossiers.kennisnet.nl/dossiers/laptops-tablets/netbooks-op-het-helen-parkhurst/

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Digischool digitaal lesmateriaal

Deze maand is het 10 miljoenste leermiddel gedownload uit de leermiddelendatabase (LMDB) van Digischool!
Tijd voor een bedankje, want het is geweldig dat jullie met zo velen gebruik maken van het materiaal je collega’s.

Als je voor 15 december een nieuw leermiddel upload in de LeerMiddelenDataBase, maak je kans op een van de 600 waardebonnen die worden verdeeld door Digischool en Kennisnet.

Voorwaarden:

  •  Alleen nieuwe leermiddelen komen in aanmerking.
  • 1 bon per persoon, ook bij het uploaden van meerdere leermiddelen.
  • Naar inzicht van de communitymanager en redactie belonen we kwalitatief betere leermiddelen.
  • De actie loopt tot 15 december, maar blijf vooral je materiaal delen!
  • De bonnen worden net voor of in de kerstvakantie verspreid per e-mail.
  • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Inzenden gaat gemakkelijk, ga naar http://leermiddel.digischool.nl

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Ontwerpgroep informatievaardigheden

Ontwerpteam leergebied Mens en Maatschappij

Vanuit de Academische Opleidingsschool is een voorstel gekomen om een onderzoekster (Amber Walraven, UT) met  2 docententeams van 4 docenten aan de slag te laten gaan. Per docententeam worden 5 tot 10 lessen ontworpen waarin naast inhoud ook aandacht wordt besteed aan informatievaardigheden. De docenten voeren de lessen uit in hun eigen klassen.

Voorafgaand aan het ontwerpproces krijgen de docenten een workshop over het ontwerpen van een dergelijke lessenserie, gebaseerd op de resultaten uit eerder onderzoek (Walraven, 2008). Op deze manier raken docenten vertrouwd met het onderwerp en is de basiskennis van alle teams gelijk. Doel van deze studie is het achterhalen welke ondersteuning docenten op het gebied van ontwerpen en informatievaardigheden nodig hebben en wat het effect is van deze ondersteuning op hun informatievaardigheden en op de effectiviteit van hun lessen.                                                                                                     

De uitkomst van deze studie levert inzicht in het ontwerp en implementatie proces van docenten; het effect van het ontwerpen en implementeren op de vaardigheden van docenten; het effect van de lessen op informatievaardigheden van leerlingen uit de onderbouw van h/v; en een overzicht van de mate van ondersteuning die docenten nodig hebben en hoe deze ondersteuning het beste aangeboden kan worden.

Uiteindelijk zullen zij moeten komen tot een implementatie van een leerplan Informatievaardigheden voor schooljaar 2012 e.v.

Deelnemende docenten van de mens en maatschappijgroep zijn: David le Clercq, Erwin Stuisvlugt, Jeroen Walraven, Eliane Polak, Karina de Wit.                

Documenten die worden verzameld en geschreven door dit ontwerpteam over het onderwerp informatie vaardigheden zijn terug te vinden op SharePoint.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

wiki maken

De werkgroep van de voucher kleppen dicht van de APS, is begonnen met het maken van een wiki. Dit is een omgeving waar wij informatie delen als cursisten onderling maar ook wordt er door de cursusleider opdrachten uitgezet.

Voor leerlingen kan het ook interessant zijn om een wiki te maken. Leerlingen kunnen: werkstukken maken, teksten schrijven die worden becommentarieerd door medeleerlingen, informatie bekijken die door de leerkracht is geplaatst, digitaal huiswerk maken, samenwerken.

Kom voor verdere info naar het ict-atelier of probeer zelf eens of het wat voor je lessen c.q leerlingen is. www.pbworks.com (kies education want die is gratis)

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Socrative

Socrative, een manier om te toetsen bij leerlingen.

Steeds meer leerlingen hebben laptops, smartphones, MP3-spelers of andere apparaten waarmee ze op internet kunnen. Deze kan je natuurlijk inzetten voor je onderwijs. Een mogelijkheid is Socrative.

Socrative is een web-based programma waarmee je vragen aan de klas kan stellen. Je hebt een virtuele kamer waarop de leerlingen kunnen inloggen om vervolgens de vragen, die je voor ze hebt klaar gezet, te kunnen beantwoorden. Je kunt zowel open vragen als multiple choice vragen stellen. Na afloop is het mogelijk om een mailtje te krijgen met daarin alle antwoorden van de leerlingen. Dit gebeurt in een excel bestand. De multiple choice vragen zijn dan al voor je nagekeken! Behalve dat je toetsen kan afnemen, kan je ook de mening peilen van de klas, een wedstrijd doen in groepen of aan het eind van de les kort terug vragen wat de leerlingen hebben begrepen van de les. Afgelopen jaar heb ik dit een aantal keren in de klas gedaan. Wat me opviel is dat leerlingen de verandering van toetsing als bijzonder ervoeren. Verandering van spijs… 

Hoe kan je beginnen?

Op Socrative.com kun je een account maken. Schrik niet van de vraag over het geven van feedback. Hier staat ook een uitleg over hoe het verder werkt. Mocht je hulp willen kun je me altijd om hulp vragen.

Frans Ittmann

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

23 onderwijsdingen

Wiki’s, bloggen, vodcasts, google docs, rss feeds…. noem maar op. In deze tijd worden we om onze oren geslagen met allerlei termen die ons wellicht niet zo veel zeggen, maar die wel nuttig kunnen zijn of worden in de vormgeving van het onderwijs. Op de site http://www.prodocent.nl/mediawijsheid/ staan 23 toepassingen omschreven waar je zelf mee aan de slag kunt. Zo en zo kun je overzichtelijk zien wat er überhaupt al bestaat en wat het is. (zonder dat je er iets mee moet!)

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen