Weerwater

Afbeeldingsresultaat voor weerwater renate dorrestein

Weerwater door Renate Dorestein.

Op uitnodiging van het stadsbestuur komt Renate Dorrestein naar Almere. Vlak na haar aankomst vergaat de wereld, op Almere na. De stad verandert in een oorlogsgebied, met plunderingen, berovingen, verkrachtingen. Langzaam komt er een nieuw evenwicht tot stand; maar er zijn vrijwel alleen vrouwen overgebleven! De paar mannen die de ramp hebben overleefd, zijn bijna allemaal ontsnapte gevangenen.  Hoe kan een stad overleven als de chaos regeert, het recht van de sterkste overwint?

In dit boek gebruikt Dorrestein een duidelijk en heldere schrijfstijl die goed te volgen is zonder moeilijke worden. Dialogen gaan nooit te lang door waardoor je aandacht verliest. Ze vertelt het verhaal met humor en een tint ironie dat het juist zo leuk maakt. Hoewel het verhaal aardig wat drama bevat (Dat hoort nou eenmaal bij een dystopie) is er weinig melodramatiek dat het in mijn opinie gemakkelijker maakt. Het leukste van dit boek vind ik de combinatie van sciencefiction met fantasie. Een stad afgesloten van de buitenwereld door een moordlustige mist waar in een groep bestaand uit oude directeurs en PVV leden proberen een nieuwe regie in te leiden.

Max Havelaar

Afbeeldingsresultaat voor max havelaar

Max Havelaar, of de koffieveilingen der Nederlandse Handel-Maatschappij
Geschreven door Multatuli rond 1860

Wat gebeurt er in het boek:
Batavus Droogstoppel is koffiemakelaar. Hij is van plan om een boek te gaan schrijven over de koffiehandel als hij op een dag een oude schoolvriend ontmoet, Max Havelaar. Droogstoppel noemt Havelaar Sjaalman omdat hij nogal armoedig gekleed was en een sjaal droeg. Sjaalman vraagt hem of hij een pak manuscripten wil verwerken en uitgeven. Droogstoppel wil dit eigenlijk niet doen tot hij ontdekt dat ertussen de manuscripten ook stukken zitten die over de koffiehandel gaan. Hij laat deze stukken door een werknemer, de Duitser Ernest Stern, uitwerken. Deze maakt echter een verhaal over de ervaringen van Havelaar in Lebak in plaats van een studie over de koffiehandel.
Stern schrijft dat Havelaar ontdekt dat de regent zijn volk uitbuit door ze meer onbetaalde arbeid te laten verrichten dan is toegestaan. Hij is hier achter gekomen door gegevens uit het archief van zijn voorganger. De resident is op de hoogt van deze gegevens.
Droogstoppel onderbreekt Stern om ‘iets van meer solide aard’ toe te voegen. Hij geeft zijn commentaar op het verhaal over Lebak. Om meer inhoud te geven aan het boek, beschrijft hij een preek van dominee Wawelaar. Hij roept Stern bij zich als hij hem betrapt op het gebruik van poëzie en analyseert voor hem het gedicht dat hij opzei.
Stern schrijft weer verder en verteld over de belevenissen van Havelaar op Sumatra. Ook het verhaal van Saïdjah en Adinda wordt verteld. Hiermee wil worden de leefomstandigheden in Lebak omschreven.
Havelaar klaagt de regent aan bij de resident, Slijmering. Deze wordt echter omgekocht door de regent en hij vraagt aan Havelaar de klacht in te trekken. Havelaar weigert dat en wordt overgeplaatst. Als gevolg hiervan neemt hij zijn ontslag. Hij wacht op een reactie van de gouverneur-generaal, die krijgt hij niet.
Multatuli neemt nu zelf de pen op en en stuurt Stern en Droogstoppel weg. Hij legt uit wat het doel was van zijn boek, namelijk ‘in de eerste plaats het aanzien geven aan iets dat als heilige poesaka (erfstuk) zal kunnen bewaard worden voor Max en zijn zusje, als hun ouders zullen zijn omgekomen van ellende’ en ‘in de tweede plaats: ik wil gelezen worden’.

Op mij heeft het boek niet zo’n indruk gemaakt. Het verhaal is eigenlijk een vertelling door drie personen namelijk Droogstoppel, Stern en later Multatuli. Dat vind ik wel heel bijzonder in het boek. Het is een verhaal in een verhaal.
Omdat er dus als het ware meerdere schrijvers zijn, zijn er ook verschillend schrijfstijlen. Tijdens het lezen van de eerste vijf hoofdstukken, waar Droogstoppel aan het woord is, dacht ik: ‘waar maakt iedereen zich nou zo druk om, dit is toch goed te lezen.’ Toen het stuk van Stern begon, wist ik het. De schrijfstijl van Stern is heel anders dan die van Droogstoppel en ook veel moeilijker te begrijpen. Vaak moest ik een zin overlezen omdat ik hem niet begreep. Het verhaal is niet spannend. Het geeft me wel een fijn gevoel dat ik het boek gelezen heb. Ik hoor er zo vaak over op allerlei plaatsen en nu kan ik meepraten en meedenken.

De Fabriekskinderen

De Fabriekskinderen

Afbeeldingsresultaat voor fabrieks kinderen

Geschreven door : J.J. Cremer

De familie Zwarte, 3 kinderen die moeten werken in een fabriek (weven van wol). Saartje is ziek. Sander valt op weg naar de fabriek in slaap, wordt door een student gevonden en meegenomen. Hij blijft daar en krijgt een goed leven. Saartje overlijdt in de nacht.
Dit verhaal wordt verteld, alsof je door iemand rondgeleid wordt en een gids verslag doet.
Hierna volgt een betoog over hoe slecht de fabriekskinderen behandelt worden en dat mensen zeggen dat ze er niks aan kunnen doen omdat er concurrentie is. Maar de schrijver vindt dat er actie ondernomen moet worden. De schrijver vraagt om een kinderwet net als in Engeland. Hij vraagt dit aan de regering. Hij praat telkens over vermoorde fabriekskinderen, omdat niemand ze helpt.

De kracht van dit boek ligt hem vooral in de realiteit die op zeer kunstige wijze word beschreven. Het is meteen vanaf het begin duidelijk dat het verhaal dat Cremer verteld geen uitzondering is, afgezien van het feit dat Sander word ‘gered’ uit de fabriek. Zelfs al is dit deel van het boek dan wel een uitzondering, het is zeker niet gefantaseerd. Waardoor het boek uiterst realistisch blijft in al zijn gruwelijkheid. Het boek geeft de werkelijkheid, die toen der tijd vaak werd ontweken, op een uiterst effectieve manier weer.

Het enige minpuntje aan dit boek is echter wel dat het een ouderwets boek is, waardoor de schrijfstijl zwaar verouderd is. En alhoewel ik, ondanks dit minpunt, het boek goed kon lezen en zeker helemaal ‘in’ het boek werd getrokken, maakte het taalgebruik het soms wel lastiger. Met zinnen als: ‘Slechts bij wijlen bevangt haar een ligte sluimering, en ‘t schijnt u toe als droomde zij van heur alouden roem – even als de teedere loot van den grijzen vorst der Alpen, die zoetjes dommelt aan haren boezem, en murmelt en fluistert van de grootheid zijner afkomst.’  word het van tijd tot tijd toch wel erg lastig om niet het boek weg te leggen en een makkelijker alternatief te vinden in de boekenkast. Echter zijn in dit boek de meeste zinnen toch wel goed te begrijpen, en alhoewel het even doorzetten is, is dit boek het zeker waard door de lastige zinnen heen te prikken.

van den vos reynearde

Afbeeldingsresultaat voor van den vos reynaerde

van den vos reynearde is geschreven door een onbekende vlaamse auteur rond 1260

Het verhaal gaat als volgt:

Reinaert de vos staat bekend om zijn sluwe en vooral gemene streken. Als koning Nobel de hofdag heeft aangekondigd besluiten verschillen dieren te klagen over Reinaert. Grimbeert de das, familie van Reinaert, heeft net bijna alle negatieve aanklachten verzacht als Cantecleer de haan met zijn dode dochter aankomt.
Reinaert heeft haar kop eraf gebeten. Op dat moment wordt besloten tot een rechtvaardige berechting van Reinaert. Koning Nobel besluit, na overleg, Bruun de Beer naar Reinaert te sturen om hem te dagvaardigen. Reinaert speelt in op Bruuns vraatzucht en bruun begaat een fout die hij zichzelf niet gauw zal vergeven. Hij komt echter wel levend bij koning Nobel terug.
Vervolgens laat de koning Tibeert gaan om Reinaert te dagvaardigen. Ook hier is Reinaert hem te snel af. Hij weet een strop op een plaats waar zogenaamd veel muizen zitten, die Tibeert zo lekker vind. Reinaert laat zo Tibeert in de val lopen.
De volgende die zal gaan, Grimbeert, heeft zichzelf opgeofferd. Hij slaagt erin om Reinaert bij de koning te brengen. het komt er uiteindelijk op neer dat Reinaert schuldig is bevonden, maar hij weet sympathie van de koning te winnen door te beweren dat hij een schat die zijn vader gevonden had heeft kunnen vrijstellen van de hebzucht van een vijftal dieren uit het bos. Reinaert zegt dat hij niks aan die schat heeft als hij opgehangen zal worden, maar als hij op vrije voeten mag gaan zal hij de schat wijzen. Dit wordt toegestaan, maar op voorwaarde dat hij het rijk van koning Nobel verlaat. Cuwaert en Belijn brengen hem dan naar zijn vrouw om afscheid te nemen. Hij eet Cuwaert dan op en laat Belijn met Cuwaerts hoofd een tas. Uiteindelijk krijgt Belijn overal de schuld van.

In dit boek is sprake van de oorspronkelijke tekst, in het Middelnederlands, en van de vertaling uit de context, in hedendaags Nederlands. Zonder de vertaling zou het erg moeilijk te begrijpen zijn. Het Middelnederlands was erg moeilijk door de vreemde woorden en de grammatica. De vertaling uit de context was juist erg makkelijk. Wel waren er soms rare zinnen, doordat men probeerde de volgorde van de Middelnederlandse zin intact te houden. Mij is opgevallen dat het oorspronkelijke verhaal in dichtvorm is geschreven.

Dan kom je tot de conclusie: wordt jij aan gesproken door gedichten. Vindt jij de strijd om moraal leuk om te volgen. Zo niet begin dan niet aan dit boek. Sla het over en ga een ander boek lezen. Want zoals altijd schrijven nederlandse weer lekker negatieve boeken.

Recensie: Fransi Stilte –

Afbeeldingsresultaat voor fansi's stilte

Ons hoofdfiguur in dit boek is de schrijfster Tessa Leuwsha, ze neemt ons mee in haar reis door suriname. Tijdens deze reis probeert ze de geschiedenis van haar grootmoeder te ontravelen terwijl ze deze zelf ervaart door dat ze voor haar relatie verhuist is. Tessa zorgt er voor dat je een fijn gevoel ervaart als of je mee bent op haar reis.

Fransi haar grootmoeder is geboren in Suriname uit de periode van de vroegere slavernij. Dit is veel terug te herkenen in haar gewoontes en normen en waarden. Haar oma heeft negen kinderen waar Tessa bij ieder op bezoek gaat om hun deel van het verhaal te horen. Bij elk stuk verhaal dat ze te horen krijgt beeld ze dit verhaal uit in de ik persoon van dat verhaal. Via deze methode is het gelijk veel persoonlijker.

Oma fansi is samen met vele surinaamse vrouwen naar nederland ge imigreert om hier een nieuwe bestaan op te bouwen. Uit de boeken geschreven over hun leven is er altijd een heimwee terug naar hun land van afkomst. Maar ook de verschillen met hun afkomst. Niet alleen qua geschiedenis maar ook qua cultuur. Oma fani’s weigert bijvoorbeeld om aardappels te eten.

Tessa gebruikt simpele korte zinnen zonder te veel lastige woorden. Hierdoor is het makkelijk om te lezen en daardoor een stuk fijner. Ook is het onderwerp een stuk interessanter voor een tiener van mijn leeftijd om dat ze reist in het heden en gelijk avonturen beleeft in de geschiedenis. Met een gebundeld boek maakt ze ons deel van haar familie

 

Recensie: Het hout – Jeroen Brouwers

Afbeeldingsresultaat voor het hout

Het hout is het meest recente boek van Jeroen Brouwers waar in hij het verhaal vertaalt van de 26-jarige broeder Bonuventura. We reizen met hem mee over 3 periodes heen waarmee we het geheimen van het klooster leren kennen. (howel deze geheimen van verweg aan te zien komen waren.) Bon afkorting voor Bonuventura wordt in het begin van het verhaal gedemotiveerd tot zaalwacht waar wij via zijn waarnemen langzaam kunnen achterhalen wat er met het kinderen op het klooster terrein gebeuren.

Jeroen Brouwer heeft in een combinatie van korte zinnen en hele moeilijke woorden uit het Christendom overgemaakt hoe slecht de situatie wel niet kon zijn in zo een klooster. Hoewel hij hievoor wel eens makkelijkere zinnen voor kon gebruiken. Daarnaast geven de religieuze termen wel een sfeer in het verhaal lijn. De vraag is of dit te goede komt.

in het eerste deel volgen we het verhaal van onze hoofdpersoon broeder Bonuventura. Hij is docent in duits in het internaat maar door zijn discussies met het schoolhoofd Mansuetus wordt hij steeds meer gedemotiveert tot uiteindelijk zaalwacht waar hij. hij probeert erg achter te komen wat er gaande is met Mark die uit de slaapzaal verdwijnt maar wordt door Mansuetus hierop gewezen niet veder op door te gaan

in deel twee volgen we het geheimen liefdes leven van Eldert Harman. Hij verlaat het klooster voor een korte periode om naar de tandarts te gaan maar komt tussen door in aanraking met Patricia Delahaye waar mee hij de waarheid deelt over de misbruik van het klooster. Na het vertellen van elkaars verhaal verleid Patricia hem om het klooster uit te vluchten dat hij doet waarna ze seks hebben. Het vervolg van dit deel is het rond reizen van Eldert Harman tussen verschillende internaten voor zijn straf terwijl hij via boek uitwisselingen stiekem contact heeft met Patricia.

In het laatste deel volgen we hoe Bon er achter komt wat de waarheid is van de huidige situatie. Na meerdere onderzoeken hierna wordt er jammer genoeg nog geen conclusie genomen. Bon gaat wel ook net als Harman paar keer naar de tandarts als reden terwijl hij eigenlijk naar de weduwen gaat om te leren over seks.

 

 

 

 

Recensie: Malva – Hagar Peeters

Afbeeldingsresultaat voor malva boek

Waarde Neruda, als jij daadwerkelijk meent dat alle mensen gelijkwaardig zijn en dat je zwakken en de stemlozen een stem moet geven, hoe komt het dan dat jij jouw eigen dochter hebt verbannen en verzwegen? 

(…) 

Beste Sokrates, uiteraard is dat mijn taak geweest, zo goed als het de jouwe was om voor jouw kinderen te zorgen. Drie had je er (…). Toch heb jij de gifbeker verkozen boven de zorg voor hen, terwijl je door je vrienden nog zoveel uitwegen werden geboden om aan het vonnis van de rechter te ontkomen.

Malva is een klein meisje. Ze was de enigste dochter van de beroemde dichter Pablo Neruda. Ze werd geboren met een waterhoofd en was daardoor in het zicht van haar vader een mislukkeling. Hij schreef nooit over haar in geen elke van zijn gepubliceerd werk. In brieven die nooit hiervoor bedoelt waren praten hij altijd slecht over haar en noemde hij haar een puntkomma in plaats van een witregel (dit is ook de reden waarom regels in het boek gescheiden worden door een punt komma). Maar op 8-jarige leeftijd was ze al overleden. Dit boek vertelt het verhaal over Pablo van uit malva perspectief in de hemel. Vanaf hier reist ze af naar de aarde waar ze haar net overleden vader naar de hemel leidt. In de hemel gaat ze ook nog met vele in gesprek tot ze zelfs het motief van het boek bespreekt met Socrates. Is het acceptabel dat een je eigen kind verwaarloost voor het hogere doel van je carrière.

 

Hagar Peeters, de schrijfster van dit verhaal heeft dit onderwerp gekozen omdat zij een gelijke jeugd met Malva deelt.  Haar vader was een journalist en was weinig thuis toen zij een klein kind was. Hij was bezig in chili te rapporteren over de politieke situatie en bezocht zelfs Pablo’s begrafenis. Maar thuis verbergt hij het bestaan van zijn dochter voor meer dan 11 jaar voor zijn familieleden, kennissen en vrienden.

Het boek gebruikt geen komma’s maar punt komma dat heel verwarrend kan overkomen. Daarnaast gebruikt Hagar Peeters in het begin hele lange zinnen waardoor je snel de weg kwijt bent. Om dit op te lossen moet je het nog een keer lezen was niet erg gewild is. Gelukkig wordt dit minder hoe veder je in het boek komt. Daarnaast gebruikt ze mooie woord keuzen en debatteert ze daarmee over een heel belangrijk onderwerp. kort om een heel mooi boek dus.

 

 

 

 

Recensie: Jij zegt het – Connie Palmen

Afbeeldingsresultaat voor jij zegt het connie palmen

You were the jailer of your murderer –

Which imprisoned you.

And since I was your nurse and your protector

Your sentence was mine too.

Ted Hughes, The Blackbird – Birthday Letters


Jij zegt het is het nieuwste boek van connie palmen. Het boek gaat over de relatie tussen Ted Hughes en Sylvia Plath. Hun in het begin prachtige relatie eindigde in een ramp wanneer Sylvia succesvol zelfmoord pleegt op 11 februari 1963. De verklaring van het publiek voor eze gebeurtenis is de slechte houding van Ted. Hij zou haar over de jaren heen mishandelt  hebben door een affaire te verbergen tot het punt dat ze het niet meer aankon en er een einde  probeerde te maken. Hoewel ze dit al vaker heeft gepobeert is het haar uiteindelijk gelukt. Met jij zegt het probeert ze de eer van Ted Hughes te restaureren en hem daarmee in goed licht te zetten.

het boek begint met sylvia die zwaar depressief is maar na het ontmoeten van Ted toch weer doel ziet in het leven. ze krijgen een relatie vol passie dat opgevolgt wordt met 3 kinderen waarvan de tweede een miskraam is. Ondertussen wordt Ted Hughes beroemd als schrijver terwijl gelijkertijd sylvia constant afgewezen wordt bij inzendingen van haar gedichten. Jaloezie bouwt op tot het punt dat ze ervoor kiest om haar leven te beëindigen. Ted wordt hierna alleen maar uitgescholden dat hij hiervoor gezorgt heeft door een affaire te houden met Assia Wevill waarna die ook ervoor kiest om zelf moord te plegen samen met hun dochter van 4 jaar.

inkort wordt in het boek beschreven hoe Ted Hughes smoorverliefd raakt voor Sylvia maar daarna alleen maar 10 jaar moet toekijken hoe zij langzaam aftakelt en haar zelf kappot maakt.hij leidt 30 jaar onder hypocriete meningen van het publiek en verzinselen tot zelfs zijn tweede vrouw zelfmoord pleegd samen met zijn eigen dochtor.

Als tiener van 17 waren de hele gebeurtenisen van Ted Hughes en Sylvia Plath onbekend voor dat het verhaal in een vreemde richting stuurde maar gelijk ook niks verklapt. Jammer genoeg was aan haar gedrag al wel af te leiden hoe het boek zou eindigen. Ik heb tot nu toe geen enkele mening gelezen over de twee en ga dan ook neutraal het boek in.

Connie Palmen heeft het boek geschreven met vele langen zinnen gevuld met zo veel mogelijk bijvoeglijke naamwoorden als ze er in kon propen waarmee ze probeert de omgeving zo poetisch mogelijk te beschrijven. hoewel ik moet toegeven dat haar dat aardig gelukt is. tijdens het lezen van het verhaal overschaduwde de “wauw” factor van de schrijfstijl mij meer dan de “deze zin had korter gekunt” neiging die ik van nature heb van mijn huidige situatie als tiener.

Kort om gebruikt Connie Palmen een mooie schrijfstijl om Ted Hughes de stem te geven die hij nodig heeft om zijn onschuld te bewijzen. Na het lezen van het boek ben je weer een stuk rijker aan kennis en culturerele opvoeding dan vooraf.

Orgelman

Het is verbazingwekkend dat de schrijver een heel verhaal heeft kunnen opzetten op basis van een paar brieven en schilderijen. Er is een mooie afwisseling van feiten en de intonatie van de brieven van de schrijver zelf. Het verhaal zelf is op een mooie manier geschreven, dit zorgt ervoor dat je wel verder wilt lezen. Het boek schiet de hele tijd van tijdstuk naar tijdstuk, het probeert wel een lijn te volgen en dit lukt redelijk, maar soms is het wel verwarrend als het eerst over een dertiger gaat en dan opeens over een twintiger. Dit komt waarschijnlijk omdat het boek opgesteld is uit losse brieven. De schrijver geeft heel veel onnodige informatie naast die het boek moet vertellen, hij verwijst naar veel andere boeken bijvoorbeeld. Het is handig dat er een aantal plaatjes van Nussbaum zijn schilderijen in het boek staan, dit zorgt ervoor dat je ook kan zien waar de schrijver over vertelt. Het boek lijkt door de vele schilderijen soms meer op een catalogus dan op een boek.

Vervoering

De debuutroman van Shantie Singh ‘Vervoering”. Met dit boek wil de schrijver ons een verhaal over een immigrantenfamilie vertellen. Deze wordt verdeelt over 4 generaties die elk in een onchronologische volgorde worden voor gedragen. Daardoor werd het verhaal wat ingewikkeld. Ondanks de chaotische delen wil je toch het verder lezen.

Shantie heeft haar eigen schrijfstijl waardoor je het gevoel krijgt alsof je de hele familie echt leert kennen. Niet alleen mooi schrijfstijl van de schrijver zorgde voor de drang naar lezen. De auteur heeft een beetje spanning aan zijn verhaal ‘toegevoegd’. Omdat het boek over immigrantenfamilie gaat, gaat het ook tegelijkertijd over andere culturen. Alle deze elementen zorgen dat je verder verder en verder wil lezen. Jammer dat de vertaling helemaal achterin stonden, waardoor je de hele tijd moest gaan uitzoeken wat de betekenis van een woord was. Voetnoten waren handiger geweest.