Hieronder zie je een foto van een zonsondergang.

Opdracht 1:

  • Teken een horizontale lijn op de overgang tussen het water en de lucht.
  • Meet de afstand tot de bovenkant van de foto en deze lijn en de afstand tot de onderkant van de foto.
  • Deel nu het grootste getal door het kleinste getal.
  • Doe dit ook verticaal voor een lijn door de zon.

Valt er iets op?

Getallen worden niet alleen met cijfers weergegeven. In dit geval is een letter genoeg:

Zoek eens op welk waarde het getal  (phi) heeft. Valt je iets op met de oefening hier boven?

Opdracht 2:

Maak binnen en buiten een foto waarin de verhouding met phi wordt weergegeven. Verwerk de foto’s zo, dat het voor iedereen duidelijk is dat de verhouding in de foto zichtbaar is.

Vraag een camera / iPad aan de docent.