Correctheid: Spelling, Grammatica, Formuleren

De correctheid van geschreven teksten laat vaak erg te wensen over. Misschien ook bij jou.
Als je dit wil of moet verbeteren zijn er verschillende hulpmiddelen waarmee je je eigen vaardigheid op dit gebied kan verbeteren. Ik noem een aantal interessante:

  • Via de computers op school kan je gebruik maken van Muiswerk. In MUiswerk staan verschillende modules gericht op lezen, spellen, formuleren, woordenscchat en grammatica. Het aardige aan Muiswerk is dat je, als je een instaptoets maakt, altijd op een bij jou aansluitend niveau kan oefenen.
  • Beterspellen.nl Als je hier heengaat kan je iedere dag een minispellingtest doen. Je maakt vier opgaven en ziet gelijk wat goed en fout is. Doen!

Posted under taalkunde / spelling / grammatica / stijl

This post was written by jeroenc on maart 12, 2010

Tags: , , ,