nieuw schooljaar

De eerste lessen tekstbegrip in havo 5 zitten er weer op. Fijn dat ik klassen heb die ik ook vorig jaar les heb gegeven. Dan kun je toch sneller door waar je gebleven bent.

Vandaag twee havo 5 klassen achter elkaar. Leuk om af en toe dezelfde les te geven achter elkaar. Je kunt dan nog bijsturen als er iets niet lekker loopt. Soms reageren klassen ook gewoon heel anders.

Ik wilde inzoomen op de opbouw van een tekst. Uitgangspunt daarbij vormde de examenvraag waarin tussenkopjes gegeven worden en gevraagd wordt bij welke alinea elk tussenkopje begint.

Omdat ik uit ervaring weet dat in gesprek gaan over een tekst mooie dingen kan opleveren bij leerlingen had ik gekozen voor het werken in groepjes van 3. Ze hadden thuis de tekst al gelezen (tenminste dat was de huiswerkopdracht geweest) en moesten in drietallen de tekst verdelen in vijf grote delen.

Je merkt het meteen als de klas rumoerig wordt en er snel telefoontjes verschijnen, er naar de toilet gegaan wordt en er mensen van hun plaats afgaan. Hier wordt niet gewerkt. Het is dan meestal te moeilijk, te abstract voor ze. Dus het klassikaal terug gepakt en dat ging snel beter.

De tweede havo 5 klas heb ik veel meer klassikaal meegenomen door de tekst. Daarbij aangevend dat het mijn bedoeling is het uiteindelijk zo voor elkaar te krijgen dat ze dit zelf in groepjes kunnen. Mooi om te zien dat een tussenstap zetten beter werkt en dat het onrustige bij de andere klas vooral kwam door de te moeilijke opdracht.

Posted under Geen rubriek

This post was written by sonjanederlands on september 4, 2013

Leave a Comment

Name (verplicht)

Email (verplicht)

Site

Reacties

More Blog Post

Next Post:
Previose Post: