vervolg ‘tekstbegrip kun je dat leren?’

Nog een les gegeven over die functies bij Havo 4. Deze keer een terugblik op de vorige les. Heel snel kwamen die signaalwoorden terug bij mij. Gelukkig, dat was blijven hangen. Ze snapten nu de vraag ook beter zeiden ze. Ik heb ze een oefening gegeven waarbij ze a.h.v. een korte tekst de verbanden tussen alinea’s moesten weergeven. Een rondje door de klas gemaakt. Bij iedereen even stil gestaan en gevraagd om mij een vraag te beantwoorden. Zo kon ik beter horen wat ze aan het doen waren. Een zittenblijver van vorig jaar: o, eigenlijk is deze vraag niet zo moeilijk. Nu snap ik wat ze ermee bedoelen, juf. Oeps, misschien toch eerder wat mee moeten doen… Het sterkt me wel in mijn gedachten dat je veel meer moet inzetten om tekstbegrip echt te leren.

Posted under methodes, tekstbegrip

This post was written by sonjanederlands on november 14, 2009

Tags:

tekstbegrip kun je dat leren?

Een moeilijke opgave blijft die waarin gevraagd wordt naar ‘functies van alinea’s’. Voorbeeld:4 Wat is de functie van de eerste alinea gelet op het vervolg van de tekst? a. tegenstelling b. voorbeeld    c. conclusie   d. aanleiding

Met de gedachte ‘tekstbegrip kun je dat leren?’ in mijn achterhoofd wilde ik dit heel graag aanpakken. Hoe komt het nou dat leerlingen juist dit zo’n moeilijke vraag vinden? En vooral: hoe leer je ze dit soort vragen goed op te lossen? Ik ben heel benieuwd hoe collega’s dit doen.

Ik gaf aan het begin van deze week een les aan havo 4. Doel: leerlingen grip aten krijgen op deze vraag. Ik besef me dat ik er niet zal zijn met een enkele les. Het is een behoorlijk abstracte vraag voor ze.

Het zijn echte doeners, dus geen lange instructie. Alleen een korte terugblik op de vorige les. Wat deden we daar ook alweer? Wat deed een ervaren lezer als hij begint met lezen? Ik had een gekozen waarvan ik hoopte dat ze het onderwerp wel zou aanspreken: hoe een radiostation zich gaat richten op jongeren. De opdracht was simpel. Lees de tekst en markeer de signaalwoorden. Verder kregen ze geen uitleg. Al snel hielpen ze elkaar met wat signaalwoorden zijn. Een leerling gaf ik de tip dat er een handig overzicht van was in het boek. Dat overzicht lag al snel open op veel tafels. Iedereen was aan de gang. 

Daarna met een beamer een alinea laten zien. Ik had vooraf de signaalwoorden gekleurd. We bespraken samen wat signaalwoorden nou eigenlijk zijn. Wat gebeurt er thuis als je aan je ouders iets vraagt en er komt ‘Ja, maar….”  Dat weten ze wel: die ouders zijn het er niet mee eens. Brug gemaakt naar de tekst. Ook de schrijver geeft hier aan dat er iets komt waar hij/zij het niet mee eens is, het tegovergestelde wellicht: de tegenstelling. Zo nog een alinea gedaan en toen gestopt. Aan het eind van de les leerlingen op een post-it laten opschrijven wat ze nou hadden geleerd van deze les. Braaf kreeg ik briefjes terug met: letten op signaalwoorden. Ik hoop dat ze het gaan doen, maar het zal vast niet lukken na zo’n enkele les. Volhouden dus maar…    

Posted under Geen rubriek

This post was written by sonjanederlands on november 6, 2009

Tags: