vragen stellen

Weer voor het eerst bij elkaar gezeten met onze onderzoeksgroep Nederlands. We mogen dit schooljaar weer met vier docenten Nederlands ontwerpen.Ik verheug me erop om weer een tijd samen met zeer ervaren collega’s aan de slag te gaan met het verbeteren van ons onderwijs en tot mijn grote vreugde nemen we  tekstbegrip als onderzoeksterrein.  

Tijdens ons eerste gesprek vandaag kwamen we op het belang van woordenschatonderwijs en op het stellen van vragen bij de tekst. Twee voor mij heel belangrijke punten merkte ik en toch moet ik bekennen dat deze onderdelen nog steeds geen expliciete plaats innemen in mijn lessen tekstbegrip. Vreemd eigenlijk, dat vraagt om goede voornemens….

Posted under activerende didactiek, onderzoek

This post was written by sonjanederlands on december 9, 2010

Tags: ,

woordenschat in Nieuw Nederlands Tweede Fase 4e editie

In de nieuwere versie van Nieuw Nederlands (Nieuw Nederlands Tweede Fase 4e editie) zit een aparte module over woordenschat. Die van de vierde klassen vind ik zelf het aardigst. Daar worden bij drie veel voorkomende thema’s ( politiek, conflicten en geld) moeilijke woorden besproken. Elk thema begint met een tekst en daarna moeten de leerlingen de juiste betekenis zoeken bij de woorden uit de tekst. Ook wordt er aandacht besteed aan een aantal veel voorkomende uitdrukkingen in teksten. Vooral het feit dat het gekoppeld is aan een tekst vind ik wel aardig. Er zijn ook oefeningen met invulzinnen, die zijn behoorlijk saai en die onthoud je ook slechter.

Ik ben in het bezit van een havo 4/5 versie en een vwo 4 boek.  Je kunt ook exemplaren aanvragen bij de uitgever. Betaal je als docent alleen verzendkosten.

http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_igEB_DIG93QwN3P0sDAyMvz1DjIA8fIz8nE_2CbEdFANsgjfU!/

Posted under methodes, woordenschat

This post was written by sonjanederlands on oktober 30, 2009

Tags: ,

woorden opzoeken

Vandaag toets samenvatten in havo 5. Veel leerlingen hebben geen woordenboek bij zich. Vinden ze niet nodig. Ik hoop dat ze genoeg strategieeen hebben om achter de betekenis van bepaalde woorden te komen, maar ik ben bang dat een aantal leerlingen gewoon over de moeilijke woorden heen leest. Ik moet toegeven dat ik zelf nauwelijks expliciet aandacht besteed aan woordenschatopbouw. Ik ken van mijn lestijd op de basisschool de woordenschatdidactiek van Marianne Verhallen, maar vond dat toen behoorlijk saai en erg leerkrachtgebonden.  Misschien moet ik er toch weer eens in duiken. Ik zag dat er inmiddels een uitgebreidere versie is voor voortgezet onderwijs met tal van lesideeen. http://www.boekbesprekingen.nl/cgi-bin/boek.cgi?boek=58348

Posted under woordenschat

This post was written by sonjanederlands on oktober 30, 2009

Tags: