Buddha’s lost children revisited

Buddha’s lost children revisited

Je hebt inmiddels de documentaire Buddha’s lost children revisited gezien en eventueel de voorganger ervan, Buddha’s lost children .

We gaan door middel van deze blog enige geografisch interessante aspecten van de film wat verder uitwerken en koppelen aan de theorie in het boek. Bovendien gaan we proberen of we in de film geografische regels kunnen ontdekken.

Werkwijze

Ieder gropeje van maximaal 4 personen kiest een onderwerp. De onderwerpen zijn in de film(s) te zien.

Over de onderwerpen gaan jullie met elkaar in gesprek. Wijs een gespreksleider aan. De gespreksleider leidt het gesprek en zorgt er daarbij voor dat iedereen aan het woord komt. Er zijn twee groepsleden die notuleren en één iemand houdt de tijd in de gaten. De uitkomsten van de discussie worden (voor een deel) klassikaal besproken.

De opdracht verloopt verder als volgt.

  1. Je bespreekt met elkaar wat er m.b.t. het onderwerp te zien was in de film. Welke informatie werd overgebracht?
  2. In hoeverre is de informatie volgens jullie representatief voor Thailand in het geheel, respectievelijk voor Zuid-Oost Azië? Voor punt 1 en 2 kun je gebruik maken van de hulpvragen die hieronder bij de deelonderwerpen staan.
  3. Formuleer naar aanleiding van punt 2 een hypothese. (Bijvoorbeeld: Grensstreken behoren altijd tot de periferie van een land.) De docent inventariseert de bevindingen klassikaal.
  4. Ga met behulp van het boek, de atlas en internet op zoek naar informatie waaraan je je hypothese kunt toetsen.
  5. Schrijf een kort verslagje op dit blog. Bovenaan in het menu kun je de juiste pagina selecteren. In het verslag geef je weer uiteraard onderbouwd aan of de hypothese klopte. Zorg voor een goede bronvermelding.

Onderwerpen

De vragen die erbij staan zijn bedoeld om een denkrichting aan te geven bij de eerste bespreking van de film.

  • Geloof in (noord)Thailand

Wat is de rol en de positie van het boeddhisme? Welke gevolgen heeft de komst van het christendom gehad?Op welke wijze is animisme te zien in de film?

  • Drugs in Thailand

Welke rol spelen drugsgebruik en –handel in noord-Thailand? Welke verschuiving in teelt en gebruik is er te merken? Wat zijn de sociale gevolgen voor de bevolking in noord Thailand?

  • Klimaat en landschap

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen het klimaat en landschap in het noorden en de rest van Thailand? Welke gevolgen heeft dit voor de landbouw en andere economische activiteiten?

  • Economische kenmerken.

Hoe is het gesteld met de welvaart in het noorden t.o.v. de rest van Thailand? Welke indicatoren kun je gebruiken om daar iets over te zeggen? Hoe voorzien de bewoners van noord Thailand in hun levensonderhoud? Zijn daar verschuivingen in (geweest?)

  • Binnenlandse migratie

Is er een herkenbaar patroon? Wat zijn de gevolgen voor vertrekgebied? Hoe vergaat het de migranten? In hoeverre past de binnenlandse migratie zoals beschreven in de film in het centrum-periferie model?

 

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>