denker en doener

Leerlingen uit havo 5 zijn druk aan de slag samen. Eindelijk weer een echt activerende vorm die goed lijkt te werken. We zijn met samenvatten bezig. Ik laat ze in tweetallen werken en ik heb zelf de tweetallen gemaakt op basis van de resultaten die ze met tekstbegrip gehaald hebben. Ik heb zoveel mogelijk de zwakkere lezers gekoppeld aan de sterke lezers. Ze moeten twee opdrachten doen. In de eerste opdracht heeft de een de rol van ‘doener’, de ander van ‘denker’. De opdracht is bij beide opdrachten om een tekstgedeelte in een bepaald aantal woorden samen te vatten. De denker denkt hardop wat de doener moet opschrijven. De doener schrijft. De doener mag na afloop eventueel corrigeren. En bij de tweede opdracht draaien de rollen om. Na afloop laat ik ze hun werk ook nog uitwisselen met een ander koppel. Er vindt veel overleg plaats over de teksten. Een mooie activerende werkvorm.

Posted under activerende didactiek, samenwerkend leren

This post was written by sonjanederlands on december 17, 2014

Leave a Comment

Name (verplicht)

Email (verplicht)

Site

Reacties

More Blog Post

Next Post:
Previose Post: