Eisen aan schrijfvaardigheid

Leuk nummer van Levende Talen tijdschrift (twaalfde jaargang, nummer 2, juni 2011). Het interessantste artikel vind ik het artikel ‘Eisen aan schrijfvaardigheid in de bovenbouw havo/vwo’. Volgend schooljaar staat dat hoog op de agenda van ons taalbeleid: taalgericht vakonderwijs. Een beetje een modewoord in onderwijsland, maar volgens mij wel een goede trend. Ik vind het interessant na te denken hoe we als vakken beter met elkaar kunnen samenwerken om leerlingen op een hoger taalniveau te krijgen. Uiteraard zonder dat het vak Nederlands alleen maar dienend is. In dit artikel wordt geprobeerd een beeld te krijgen van de manier waarop vakmatig denken en handelen tot uitdrukking komt in taalgebruik. Welke ‘genres’ worden in een vak als biologie gebruikt? En bij economie? Twee mooie voorbeelden van teksten van leerlingen die laten zien hoe leerlingen omgaan met de verschillende ‘genres’ bij deze vakken. Genoeg stof tot nadenken. Leuk om over te hebben met collega’s biologie en economie. En ik ben benieuwd hoe ‘genres’ er bij vakken als maatschappijwetenschappen, geschiedenis en aardrijkskunde uit zullen zien.

Posted under taalbeleid, vakoverstijgend

This post was written by sonjanederlands on juni 29, 2011

Op weg naar een taallab

Leuk artikel over een taallab in Levende Talen van juni 2011. Een langgekoesterde wens bij ons op school, onder de naam ‘taalatelier’. Het is ons als sectie Nederlands helaas nog steeds niet gelukt om een plek in de school van de grond te krijgen waar leerlingen terecht kunnen met al hun schrijf- en leeswerk. Of zoals het in het artikel staat ‘Een inspirerende omgeving waarin leerlingen op alle mogelijke gebieden bezig zijn en experimenteren met taal’. Ik ga toch maar weer eens proberen me er hard voor te maken. Het zou prima passen binnen ons taalbeleid.

Posted under taalatelier, taalbeleid

This post was written by sonjanederlands on juni 29, 2011